Rebecka Jonsson och Lars Andersson från Uppdrag arkeologi. Foto: Daniel Díaz

Här grävs bronsåldern fram i Farsta

Den arkeologiska utgrävningen vid Ekebergabacken pågår nu. Tre fornlämningar undersöks. – I det här området har det inte gjorts så många arkeologiska utgrävningar. Och just därför känns det extra spännande, säger Rebecka Jonsson, arkeolog.

  • Publicerad 15:00, 2 nov 2018

I skogspartiet mellan Nynäsvägen och Ekebergabacken arbetar under veckan arkeologerna Rebecka Jonsson och Lasse Andersson med undersöka tre fornlämningar.

Som Mitt i tidigare berättat trodde man att det först rörde sig om en gravplats från järnåldern, men det visade sig i stället vara en boplatslämning från bronsåldern.

– Lämningarna kan vara äldre bronsålder, från 1 800 år f.Kr, till yngre bronsålder, från 1 100 år till 500 år f.Kr. Så det är ett ganska stort tidspann. Men preliminärt tror vi att det rör sig om yngre bronsålder, säger Rebecka Jonsson.

Det som avgjorde att platsen går att härleda till bronsåldern var fyndet av skärvsten, sten som har upphettats av eld under längre tid. Skärvsten förekommer ofta vid förhistoriska boplatser och visar på långvarig aktivitet på en och samma plats.

Skärvsten berättar att platsen varit boplats för människor på bronsåldern. Foto: Daniel Díaz

Man hittade även en del av en knacksten som var ett redskap för att tillverka stenverktyg.

– Den vanligast förekommande bland de fyra kategorier fynd man brukar hitta i skärvstenshögar är stenföremål och föremål av lera, som keramik och lerklining, men även ben och föremål kopplade till metallhantverk, säger Rebecka Jonsson.

Men hon lämnar samtidigt en liten cliffhanger:

– Men det kan också innehålla spår av andra grejer och det är därför det är lite spännande. Lämningarna kan också vara helt tomma, bara är sten och inget annat.

Var en udde under bronsåldern

Bakgrunden till utgrävningen är det kommande bostadsbyggandet i Perstorp. Här i skogspartiet intill sluttningen ner mot Nynäsvägen ska ett 18-våningshus resas. Om vi föreställer oss att huset i stället hade byggts här på bronsåldern hade Drevviken varit precis utanför fönstret. Stora delar av Ekebergabacken utgjorde nämligen en udde på den tiden.

– Det var ett helt annorlunda landskap på bronsåldern. Drevviken sträckte sig hit upp. Det har skett en landhöjning på 16 meter sedan dess, säger Rebecka Jonsson.

Utgrävningen kommer att pågå fram till måndag 5 november. Foto: Daniel Díaz

Utgrävningen påbörjades i måndags och pågår en vecka, till måndag 5 november. Innan arkeologerna kunde börja arbeta på platsen skalades det övre markskiktet bort med grävmaskin.

För ett otränat öga ser utgrävningsplatsen ut som en lerigt kalhygge, tills Rebecka visar en mindre cirkel av stenar som legat i samma formation sedan bronsåldern.

– De här stenarna har använts för att hålla upp en stolpe av något slag.

Rebecka Jonsson sållar jorden från keramikbitar och ben. Foto: Daniel Díaz

När lämningarna samlats in kommer det att tas prover för att tidsbestämma dem. Till våren presenteras en rapport över det arkeologiska arbetet på platsen och efter det tas beslut om fördelningen av fynden till museum.

– I det här området har det inte gjorts så många arkeologiska utgrävningar. Och just därför känns det extra spännande, säger Rebecka Jonsson.

På söndag 4 november är utgrävningsplatsen öppen för allmänheten. Och vem vet, kanske visas då fler spännande fynd.