Här föreslås en ny permanent förskola

Nästa permanenta förskola föreslås byggas vid Akvarievägen.

  • Publicerad 11:27, 29 mar 2017

Nästa permanenta förskola i Tyresö kan byggas vid Akvarievägen i Bollmora. Det är i alla fall förslaget. Tomten ägs av kommunen och består i dag av natur, skog och en lekplats. I närheten ligger förskolan Sagan och Stimmet skola.

– Vi hade en annan tänkbart tomt som förslag tidigare, som låg på andra sidan Stimmet skola. Det här förslaget är bättre. Det är i nära anslutning till Sagan förskola, bättre angöringsvägar och det går att göra ett jättefin utemiljö för barnen. Det ligger ungefär 500 meter från Tyresö centrum vilket är väldigt bra. Det är framför allt centralt vi bygger bostäder och behöva utöka servicen, och  säger Ann-Christin Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ett första beslut

Det är ännu väldigt tidigt i processen.

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade nyligen att ett förslag till ny detaljplan för tomten ska tas fram.

När hoppas du att förskolan kan bli verklighet?

– Det är väldigt svårt att säga, men har vi riktig tur så inom tre år.

Hur stor föreslås den bli?

– När man bygger permanenta förskolor brukar man prata om sex till åtta avdelningar. Hur det blir här är för tidigt att säga. Det ligger i planuppdraget att titta på.

Ann-Christin Svensson berättar att förskolan är tänkt att delvis ersätta Båtens förskola som ska rivas om cirka två år när Norra Tyresö centrum växer fram. Även förskolan som snart öppnar vid Stimmet förskola ska fasas ut så småningom.

– Det är en tillfällig lösning som i dag har bygglov fem år framåt.

 


LÄS MER

Snart öppnar Stimmet förskola

Tyresös första flexibla förskola öppnar

Förskola bygga på fotbollsplan