Här flyttar 80 000 bin in i Bredden

Bredden har fått sina första permanentboende. Och det är inte vilka hyresgäster som helst, utan 80 000 bin. Med två bikupor på Kanalvägen 10 som bas kommer de att pollinera blommor i Bredden, Grimsta och Bollstanäs.

  • Publicerad 08:58, 8 jun 2018

Bin är veganer och går bara på blommor.

Bin är avgörande för människans överlevnad och är viktiga för att bygga ett hållbart samhälle. Över en tredjedel av vår livsmedelsproduktion är beroende av binas pollinering.

Anna och Thomas Blomlöf i Skokloster livnär sig på att hyra ut bikupor och ta tillvara på honungen. Nu har de levererat 80 000 bin av rasen Carnica till Bredden, på beställning av fastighetsägaren Profi.

– De flesta av våra kunder är fastighetsbolag. Profi gör en insats för att möta stad och land. Vi särbehandlar varje bikupa, så sedan får kunderna honungen från sina egna bin, säger Thomas Blomlöf.

Bina har en räckvidd på cirka två kilometer varifrån de samlar in nektar från blommor, samtidigt som de pollinerar dem. Förra året producerade Blomlöfs bin ungefär 60 kg honung per kupa. Årets dessförinnan "bara" 28 kg.

– En varm dag som denna kan bina producera två kilo honung. Men regnar det så sitter de inne i kupan och äter honung i stället. Kuporna i stan ger alltid mer honung än kuporna som är ute på landet, där det odlas en och samma sak på ett helt fält. De här bina kommer göra nytta för villaträdgårdar och odlingar i närområdet, säger Anna Blomlöf.

I dagens samhälle har bin en ganska tuff tillvaro. Blomlöfs tappar varje år cirka tio till femton procent av sina bin på grund av sjukdomar och kvalster.

– Och besprutningen i jordbruket kan göra att både vildbin och tambin tappar orienteringsförmågan, säger Anna Blomlöf.

Breddens två bikupor står bara ett tiotal meter från en av mässhallens entréer, men de är mycket tydligt avspärrade. Bina är snälla, men det är bäst att låta dem arbeta ostört.

– Det kan vara några människor som är rädda, med det är för att de blandar ihop bin och getingar. Bin är veganer och går bara på blommor. Getingarna är på mat och annat, säger Thomas Blomlöf och konstaterar när han kontrollerar Breddens två nya kupor:

– De har klarat flytten bra.

MER Carnicabiet

Carnicabiet kommer ursprungligen från sydosteuropa (Östalperna och Balkan) med en kontinental klimatzon. På grund av en god anpassningsförmåga och ett bra avelsarbete är Carnica idag den dominerande birasen i mellan- och östeuropa. Där odlas över 270 000 renparade drottningar per år, därmed är Carnica den biras som har det största genetiska underlaget i Europa.

KÄLLA: www.carnica.se