SANDA VÅTMARK. Nu har kommunen börjat anlägga våtmarken norr om Bollstanässkolan. En fåra har grävts för att ansluta till Frestabäcken. Foto: Micael Söderman/Sportfiskarna

Här får Väsbys gäddor plats att leka

Fiskar, groddjur och fåglar kommer att trivas i Fresta. Det är kommunens förhoppning när man nu anlägger Sanda våtmark, strax norr om Bollstanässkolan.

  • Publicerad 11:30, 21 sep 2020

Vi vill helt enkelt förstärka Frestabäckens översvämning,

Upplands Väsby kommuns naturförvaltare Henrik de Joussineau. Foto: Charlotte Arwedsson

Nu har arbetet med att anlägga det cirka fem hektar stora Sanda våtmark inletts. Under hösten bygger kommunen bland annat en dammvall i området vid Frestabäcken. Detta gör att en del av betesmarken kan bli till en översvämningsvåtmark där fiskar, groddjur och fåglar kommer att trivas.

– På platsen finns betesmark, som till viss del svämmar över redan i dag. Vi vill helt enkelt förstärka Frestabäckens översvämning, säger Henrik de Joussineau, naturförvaltare i kommunen.

Viktiga livsmiljöer

Våtmarker är viktiga livsmiljöer för många olika djur. En fjärdedel av Sveriges våtmarker har sedan mitten av 1800-talet försvunnit genom dikning eller uppodling.

– Det har inneburit färre lekplatser för gäddor och grodor. Våtmarken vid Frestabäcken ska förbättra situationen för bland annat dessa arter, säger han.

Våtmarken fylls upp med vatten under snösmältningen på vårvintern.

– Planen är sedan att gäddorna ska leka här under våren. På försommaren sänks vattennivån i våtmarken successivt så att fiskarna kan simma ut till Norrviken i sin egen takt, säger Henrik de Joussineau.

När våtmarken är tom kommer kor att beta där.

Dröjer ett tag

Men det dröjer innan Väsbyborna ser någon skillnad – och kan njuta av djurlivet.

– Det tar ett par säsonger för fiskarna och fåglarna att etablera sig. Vallen måste också sätta sig innan man kan gå på den. Det blir möjligt först tidigast hösten 2021, säger Henrik de Joussineau.

När projektet är klart är det tänkt att bli utflyktsmål. Det finns också planer på att ha olika evenemang för att barn ska lära sig mer om växter och djur.

– Vi vill tillgängliggöra naturen med fler bänkar och informationsskyltar. Det blir en perfekt plats att komma ut och fika på.

Projektet finansieras till 90 procent med bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (våtmarks-Lona), där pengarna kommer från Naturvårdsverket.

– Förut gav staten bidrag till att dika ut åkermark, nu ger de bidrag till att skapa fler våtmarker. Så kan naturarbete förändras över tid, säger Henrik de Joussineau.

VISION. På våren och försommaren kommer man att kunna spana efter lekande gäddor och fåglar som knipa, enkelbeckasin och änder. Foto: Illustration: Jonas Lundin AB

Våtmarker

Våtmarker fyller många funktioner och har ett stort värde när det gäller hållbarhet.

De fungerar bland annat som naturliga reningsverk. De ger renare vatten och främjar den biologiska mångfalden.

Nitton procent av Sveriges rödlistade arter finns i olika typer av våtmarker.

Visa merVisa mindre

SANDA VÅTMARK. Arbeten pågår nu i området norr om Bollstanässkolan. Observera dock att markeringen inte anger den exakta positionen för våtmarken. Foto: Upplands Väsby kommun