Tillgängliggör. Den rullande återvinningen fortsätter ge sig ut på stan under 2020. Foto: Vallentuna kommun

Här får Vallentuna rullande återvinning

Vallentuna får utökat antal mobila återvinningscentraler nästa år. Det är temporära containrar med backar där man kan slänga grovavfall. Här är hela listan över platser och datum.

  • Publicerad 16:08, 27 nov 2019

I Vallentuna finns möjlighet att slänga sina grovsopor i en container, bemannad med personal, som dyker upp några timmar på olika ställen i kommunen varannan vecka. Det finns även en lastbil bredvid där man kan slänga farligt avfall.

Nu har kommunen fått tillstånd för 2020 års uppställningsplatser.

Det som skiljer sig från 2019 är att några platser har tillkommit och några tagits bort.

De nya platserna är parkeringen vid Ormstaskolans baracker, Ekens förskola i Lindholmen och Svampskogsvägen/Nyborgsvägen i Bällsta, utanför Stenhällens förskola.

Kårsta stationsväg och Ica i Lindholmen är strukna.

– Vi analyserar hur många besökare en plats har och hur stora mängder vi får in, sen omorganiserar vi om det behövs eftersom vi betalar Sörab för varje plats, säger Beri Fajic, avfallshandläggare på Vallentuna kommun.

Planen för Åby

Han berättar vidare att det finns planer på att lägga till fler platser under året.

– Vi är inte klara utan kommer titta på andra platser. Det kommer ske områdesvis. När vi skapat en plats går vi ut med info till de som bor i området, säger han.

Också i Åby ängar finns planer på att ha mobil återvinningscentral. Där försvann den permanenta återvinningsstationen i samband med planerna på att Internationella engelska skolan skulle flytta dit, planer som just nu dröjer.

– Vi är medvetna om att återvinning för Åby ängar saknas just nu och vi diskuterar med våra vägingenjörer vilka platser som är lämpliga för containrar inom området. Det finns även planer på en ny återvinningsstation i detaljplanen för bostadsområdet som byggs där just nu, säger Beri Fajic.

De mobila återvinningscentralerna ställs upp på tisdagar mellan 16.30-19.30. Undantaget är vid förskolan Eken och Stenhällens förskola där de ställs upp på lördag vid Eken och söndag vid Stenhällens förskola mellan kl 11-14.

Då parkerar återvinningen i ditt område

7 januari

Parkvägen 1, parkeringen vid Vallentuna IP

21 januari

Ekebyvägen 2, Rosendalsskolans parkering

4 februari

Blekingevägen 1, på parkeringen vid före detta Ormstaskolan (Ny!)

18 februari

Brottby Allé, infartsparkeringen vid Brottby

3 mars

Uthamra Skolväg 1, Lovisedalskolans parkering

17 mars

Parkvägen 1, parkeringen vid Vallentuna IP

31 mars

Ekebyvägen 2, Rosendalsskolans parkering

14 april

Blekingevägen 1, på parkeringen vid före detta Ormstaskolan

25 april

Lindholmsvägen 215, utanför förskolan Eken i Lindholmen (Ny!)

28 april

Parkvägen 1, parkeringen vid Vallentuna IP

12 maj

Ekebyvägen 2, Rosendalsskolans parkering

24 maj

Svampskogsvägen/Nyborgsvägen, vid Stenhällens förskola (Ny!)

26 maj

Fornminnesvägen 3-5

9 juni

Brottby Allé, infartsparkeringen vid Brottby

23 juni

Uthamra Skolväg 1, Lovisedalskolans parkering

7 juli

Parkvägen 1, parkeringen vid Vallentuna IP

21 juli

Ekebyvägen 2, Rosendalsskolans parkering

4 augusti

Blekingevägen 1, på parkeringen vid före detta Ormstaskolan

18 augusti

Parkvägen 1, parkeringen vid Vallentuna IP

1 september

Ekebyvägen 2, Rosendalsskolans parkering

15 september

Fornminnesvägen 3-5

26 september

Svampskogsvägen/Nyborgsvägen, vid Stenhällens förskola

29 september

Brottby Allé, infartsparkeringen vid Brottby

13 oktober

Uthamra Skolväg 1, Lovisedalskolans parkering

25 oktober

Svampskogsvägen/Nyborgsvägen, vid Stenhällens förskola

27 oktober

Parkvägen 1, parkeringen vid Vallentuna IP

10 november

Ekebyvägen 2, Rosendalsskolans parkering

24 november

Blekingevägen 1, på parkeringen vid före detta Ormstaskolan

8 december

Parkvägen 1, parkeringen vid Vallentuna IP

22 december

Uthamra Skolväg 1, Lovisedalskolans parkering

Visa merVisa mindre