TESTAS. Diagonalt övergångsställe i Japan. Nu ska Stockholm testa det på två platser. Foto: Mostphotos

Här får Stockholm diagonala övergångsställen

Stockholm ska testa diagonala övergångsställen. Nu har två platser valts ut där försöken börjar i höst.

  • Publicerad 09:38, 1 jul 2020

Det är i korsningarna Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan, samt Mikrofonvägen/Telefonvägen vid Telefonplan som de nya trafiksignalerna ska testas med start i höst. Tanken är att alla fotgängare får grönt samtidigt och då kan röra sig fritt över korsningarna, även på diagonalen.

Helldén (MP) vill ha låghastighetszoner i Stockholm

– Det här finns på många ställen i världen och ger både bättre framkomlighet för gående och bättre trafiksäkerhet för bilarna. Jag ser fram emot att se hur det här första testet fungerar, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

För bilar och cyklister på vägarna innebär det däremot lite längre väntetid. Maxväntetiden ökar från 44 sekunder till 79 sekunder vid Regeringsgatan och från 33 sekunder till 70 sekunder vid Telefonplan enligt trafikkontorets beräkningar. Enligt trafikkontoret kan det även till exempel innebära risk för köbildning vid Mäster Samuelsgatan, Regeringsgatan och fram till Klaratunneln och Hamngatan. Samtidigt hoppas man kunna utnyttja ledig kapacitet i trafiksignalsystemet för att mildra de negativa effekterna.

Mer diagonal framtid

– Analyser får visa hur det påverkar men sannolikt blir det ingen större effekt. Det finns ledig kapacitet i systemet och det kan även skynda på lite i och med att när bilarna ska svänga så finns det inga gående att stanna för. Men skulle det bli problem får vi se över det, det är det som är poängen med att testa, säger Helldén.

Försöket ska starta i höst och pågå till nästa sommar och utvärderas. Helldén tror att stockholmarna kommer få se fler liknande platser i framtiden.

– Ja, det tror jag men vi får avvakta utvärderingen. Men det funkar väldigt bra i till exempel London där det rör sig mycket folk, framförallt på tvärsen. Det är en fantastiskt bra åtgärd för att skapa bättre framkomlighet, säger han.