Anläggs. En blomsteräng ska öka den biologiska mångfalden. Foto: Mostphotos

Här får Johannesfred en blomsteräng

För att göra området kring Johannesfreds tvärbanestation lite mer tilltalande, finns nu planer på att anlägga en blomsteräng.

  • Publicerad 11:49, 5 dec 2019

I september lämnade Vänsterpartiet i Bromma en skrivelse om att anlägga en blomsteräng på den yta som idag består av klippt gräs mellan tvärbanan och betonganläggningen i Johannesfred.

Bromma stadsdelsförvaltning ser positivt på förslaget, och anser att området är lämpligt som ängsyta. Ytan kommer att omklassas och blomsterängen kommer att anläggas 2021. Dock påpekar förvaltningen att det kommer att behöva några säsongers arbete för att uppnå en fin blomsteräng.

Inför sommaren 2020 ska förvaltningen även se över gräsytorna i Bromma för att identifiera lämpliga ytor för omklassning till slåtterytor. Detta för att i högre grad uppnå biologisk mångfald.