Foto: Claudio Britos

Här får de äldre festa med hemtjänsten

Botkyrka kommun har flera år i rad placerat sig i botten av listan när det gäller de äldres betyg på omsorgen. Nu strävar kommunen efter förbättring. Bland annat anordnar kommunens hemtjänst fester för att föra samman brukare.

  • Publicerad 11:27, 29 mar 2018

Under måndag eftermiddag samlades personal och brukare vid hemtjänsten i Hallunda och Norsborg för något de själva kallar vårfest. Under festen bjöds det på våfflor, fika och aktivitet i form av frågesport. Tidigare har de haft luciaträff och semmelfest. Något som verkar uppskattas hos hemtjänstens brukare i kommunen.

– Det är en bra idé och jag tror det uppskattas hos de allra flesta. Jag tror att det är bra för den sociala biten, säger Börje Andersson, 77, Hallunda.

– Många tror att vi äldre bara sitter inne och inte gör någonting. Visst får man göra det om man vill, men här visar vi att det finns dem som gärna tar sig ut och hittar på saker, säger Siv Sjösvärd, 87, Hallunda.

Nya bottensiffror för hemtjänsten i Botkyrka – på näst sista plats i landet

Äldre har fått mer tid

Träffarna är något som personalen anordnar för att sträva mot en bättre trivsel. Undersköterskan Pia Pramberger, som jobbar på hemtjänsten i Norsborg hoppas att det blir tillfälle för fler träffar framöver.

– De träffar vi haft har det pratats om långt efteråt. De som har möjlighet att ta sig hit, gör det. Annars tar vi oss till dem, säger hon.

Botkyrkas hemtjänst påbörjade en ny satsning i mars förra året. Bland annat erbjuds de äldre "egen tid" tillsammans med sin personliga kontaktman. En timme i månaden som man får utnyttja hur man vill. Målet är att minska ensamheten och stärka den sociala kontakten för de äldre.

Bestämmer själva

Börje Andersson har utnyttjat den nya tjänsten "egen tid". Sedan oktober har man dessutom möjlighet att spara sin tid upp till tre månader. Då kan utnyttja tre timmar på en gång.

– Förra gången var jag i Tumba centrum. Nu jag har sparat ihop mina timmar och jag nog åka till Skärholmen istället, säger Börje Andersson.

Brukarna bestämmer själva hur de vill utnyttja den egna tiden tillsammans med sin kontaktman. Pia Pramberger berättar att det oftast blir en fika, men hon har också hjälpt till att måla naglarna eller klippt håret.

"Har ofta ont om tid"

Siv Sjösvärd har inte utnyttjat möjligheten så mycket. Men någon gång har hon ansökt om tid för att hon behövt hjälp, och då har hon fått det.

– Tiden är begränsad och personalen har ofta ont om tid. Jag kanske är alldeles för positiv men jag klarar mig bra, säger hon.

Börje Andersson, 77, till höger i bild, gillar att han får möjlighet att stifta nya bekantskaper under de anordnade träffarna. Han har varit på alla träffar hittills. Foto: Claudio Britos

"Många tror att vi äldre bara sitter inne och inte gör någonting. Visst får man göra det om man vill, men här visar vi att det finns dem som gärna tar sig ut och hittar på saker", säger Siv Sjösvärd, 87, från Hallunda. Foto: Claudio Britos

Sylt på? Under vårträffen bjöds de äldre på våfflor av hemtjänstens personal. Foto: Claudio Britos

Börje menar trots att mycket blivit bättre har också saker försämrats. Idag får han hjälp med städning en gång var tredje vecka. Det har blivit mer sällan än förr.

– Jag klarar mig ändå för jag kan plocka lite hemma själv. Men det finns de som inte kan det, och därför tycker jag att det är en förändring i fel riktning, säger han.

Botkyrka näst sämst i landet

Botkyrkas äldreomsorg har senaste åren haft dåliga resultat enligt Socialstyrelsens årliga undersökningar. Förra året låg kommunen på näst sista placering i landet. Det är beräknat utifrån hur de äldre själva anser sig nöjda med hemtjänsten.

– Två år i rad har siffrorna varit 75 procent, och det är alldeles för lågt. Vi måste jobba oss uppåt nu, säger Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka.

Så tycker Botkyrkas äldre om hemtjänsten

Tuva Lund tror att de äldre i Botkyrka uppskattar sin hälsa sämre än i andra kommuner och att det kan påverka siffrorna. Hon menar att kommunen därför måste jobba mer hälsofrämjande.

– Hälsotillståndet är något man upplever. Personliga kontakter påverkar en människas hälsotillstånd. Därför tror jag att dessa träffar är bra, och har positiv betydelse för dit vi vill nå, säger Tuva Lund på plats under vårträffen i Hallunda.

Pia Pramberger tror också att de dåliga resultaten i undersökningarna har att göra med antalet deltagare.

Så tycker de äldre om omsorgen (2017)

HEMTJÄNSTEN

Så stor andel är nöjda:
Botkyrka: 75 procent
Stockholms län: 86 procent
Riket: 89 procent

Så stor andel är trygga:
Botkyrka: 75 procent
Stockholms län: 82 procent
Riket: 86 procent

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

Så stor andel är nöjda:
Botkyrka: 69 procent
Stockholms län: 81 procent
Riket: 82 prosent

Så stor andel är trygga:
Botkyrka: 76 procent
Stockholms län: 86 procent
Riket: 88 procent

Källa: Socialstyrelsen

Visa merVisa mindre