Ett av Strömbrons körfält ryker för att bredda cykelbanor och gångstråk. Foto: Chris Anderson

Här får cyklisterna ta över en fil

Alla som cykelpendlar vet att Strömbron och Skeppsbron hör till de jobbigaste sträckorna i stan. Men snart blir det bättre. Då får bilarna ge plats åt cyklister och fotgängare.

  • Publicerad 11:05, 3 feb 2014

Alla som cyklar i stan vet hur rörigt det är i korsningen Strömbron-Strömgatan, framför allt i rusningstid. Där får man ofta trängas med gående från Strömkajen som gärna hamnar i den norrgående cykelbanan och cyklisterna tar sig därför ut i bilkörfältet innan korsningen för att få plats.

Hindren slutar inte där.

Den som ska rakt fram på Kungsträdgårdsgatan blir plötsligt av med cykelbanan och får trängas ute i gatan med bussarna.

Och att det är knöligt att ta sig fram resulterar också i olyckor – ett tjugotal bara sedan 2010, varav två allvarliga mellan cyklister och fotgängare.

Men om några år blir det bättre. Trafikkontoret föreslår att ett av brons norrgående bilkörfält tas bort och att de dryga tre meter som då frigörs fördelas mellan cyklister och gående.

Ett förslag som de inte tror blir så blodigt för bilarna eftersom en norrgående fil försvann under vägarbeten förra året utan att framkomligheten blev sämre.

En fördel med den lösningen är också att trafikljusen kan synkroniseras och att cyklister och bussar därför kan köra rakt fram samtidigt. Därmed slipper cyklister och gående trängas om utrymmet vid övergångsstället.

Ska man svänga till höger mot Stallgatan är det inte lätt att vara cyklist. Det är en trång gata och det finns ingen cykelbana alls.

Någon lösning på det problemet finns ännu inte, men trafikkontoret menar att det behövs ett helhetsgrepp för att alla ska få plats.

Trafikkontoret lägger nu fram en rad ambitiösa förslag för att göra det lättare att komma fram med cykel genom stan.

Sammanlagt 267 miljoner kronor fram till 2018 väntas trafiknämnden besluta om när den sammanträder på torsdag. Pengarna är del av den så kallade cykelmiljarden.

Skeppsbron och Strömbron hör till de stråk som prioriteras eftersom cykelfälten där som bekant är proppfulla i rusningstrafik.

En lösning som ligger nära till hands för att göra Skeppsbron mer framkomlig är att flytta ut de slitna tullhusen närmare kajen för att frigöra utrymme.

Trafikkontoret diskuterar just nu det alternativet med Stockholms hamnar, som äger tullhusen.

– Vi ses nästa vecka och själva ska vi gå igenom hela sträckningen inklusive Strömbron för att se vad som är möjligt, både om man flyttar tullhusen och om man inte gör det, säger trafikplanerare Jeffery Archer.

– Det är många små utredningar som behöver göras innan vi hamnar på något vettigt. Det är fortfarande mycket i luften och vi vet ännu inte hur nämnden ser på våra förslag. Vi måste ha ett beslut för att kunna gå vidare, även om vi själva tycker att det är självklart.

Det är många små utredningar som behöver göras innan vi hamnar på något vettigt.Jeffery Archer, trafikplanerare