Cykelstråket ska bli både bredare och rakare. Foto: Mattias Kamgren

Här får cyklister bredare väg

Cykelstråket mellan Gubbängsmotet och Farstaängen är just nu en byggarbetsplats När arbetet är klart blir cyklisternas cykelväg både bredare och rakare.

  • Publicerad 09:30, 2 jul 2018

Just nu är gång- och cykelstråket mellan Gubbängsmotet och Farstaängen avstängt och till stor del uppgrävt. Sträckan, som är cirka en kilometer, har varit smal med låg standard. Nu pågår en upprustning.

När det nyfixade stråket står klart i höst blir det både bredare och rakare. Dessutom blir vägbanan separerad för gång- och cykeltrafikanter.

Tunneln under Örbyleden ska göras ljusare och få en bättre lutning. Foto: Mattias Kamgren

I projektet ingår även en satsning på tunneln under Örbyleden vid Gubbängsmotet. Den ska få en annan lutning och bättre belysning.

Tunnelväggarna kommer att prydas av fotografier med kvinnliga rugbyspelare – passande med tanke på att Gubbängsfältet snart blir stans rugbycentrum med två nya planer.

Rugbyfotografier kommer att pryda väggarna i den upprustade tunneln. Foto: stockholm.se