Idag och imorgon. Den nya lekplatsen ska vara anpassad till barn med asperger, autism och adhd. Foto: Ingemar Walldén/Järfälla kommun/Ekologigruppen/5LAND

Här får Barkarbystaden en ny lekplats

Till våren får Barkarbystaden en ny lekplats. Då ska delar av Kyrkparken ha förvandlats till en lekyta där tanken är att alla barn ska kunna vara med.

  • Publicerad 16:36, 22 sep 2020

Med hjälp av ideella krafter och det statliga naturvårdsbidraget LONA har Järfälla kommun inlett projektet, som särskilt fokuserar på barn med asperger, autism och adhd.

– Eftersom Järfälla länge har haft ett motto att alla ska trivas så blir det naturligt att även uppmärksamma deras behov, säger Kerstin Sköld, stadsträdgårdsmästare på kommunen.

Lekplatsen anläggs intill hundrastgården i Kyrkparken, ett arbete som beräknas vara slutfört någon gång i maj–juni nästa år.

Mottot är "lek för alla".

– Det finns många lekplatser som är tillgängliga för alla, men det är inte vanligt att anlägga lekplatser som är strukturerade så att barn som lätt upplever kaos ges trygghet, säger Kerstin Sköld.

"Rum" med vide och timjan

Omgärdande häckar och smidesstaket ska bidra till en sådan miljö. Därtill skapas fyra "rum" – havet, stranden, gläntan och höjden – som får olika stämningar och växtlighet. Vid strandens stenblock kommer det att finnas timjan och i gläntan ska det växa vide, för att ta ett par exempel.

I rummen kommer även olika figurer att placeras. Tanken är att figurerna ska hjälpa barn med ledsagare att uttrycka var de vill leka.

– Figurerna blir samtidigt alla barnens kompis, säger Sköld.

Stadsträdgårdsmästaren utlovar också vattenlek och grillplatser på lekplatsen.

Det här ska lekplatsen bestå av

✓Grillplatser

✓Vattenlek

✓Häckar

✓Smidesstaket

✓Varierande växtlighet

✓Figurer

✓I samma veva kommer även en ny gång- och cykelväg att anläggas, ovanför den blivande lekplatsen. Vägen ska gå från Flygfältsvägen till Norrviksvägen.

Visa merVisa mindre