Tung trafik. Jonny Lagerin och Rolf Zetterberg på Jonnys tomt vid väg 274 genom Ängsvik. I bakgrunden syns en av lastbilarna som passerar dagligen. Foto: Eva Tonström

Här får 300 lastbilar passera – varje dygn

400 lastbilstransporter per dygn, det är vad kommunen tillåter genom Hemmesta och flera andra områden. Orsaken är att allt fler stenkrossar får starta på Värmdö.

  • Publicerad 11:07, 13 apr 2021

Det finns i dag fem stenkrossar i Värmdö kommun, varav tre ligger på Värmdölandet. Där finns också en plats för sortering av krossmassor. Tillsammans har de tillstånd att köra cirka 400 tunga transporter genom Hemmesta, och flera andra bostadsområden, varje dygn.

En av krossarna har fått öppna successivt sedan 2017. Det skulle bli en industri- och tvätthall för arbetsfordon på tomten, det var vad som stod i bygglovet 2017. Fyra år senare har verksamheten på Nor 1:1, som ligger vid väg 274 på norra Värmdö, utvecklats till en regelrätt stenkross som tillåter att det krossas 95 000 ton berg per år, och körs 250 lastbilstransporter per dygn. Kommunen godkände i november förra året en utökning till 300 000 ton berg per år, men det har överklagats.

Kör förbi skolor

Det här har skapat oro och ilska hos boende i Ängsvik. De undrar hur det här gick till, och hur kommunen kan tillåta att så mycket tung trafik, lastad med sten, kör genom bostadsområden, förbi skolor och ridskolor. Bland annat.

– Det här har smugits igenom, vi visste inget om de här besluten förrän det började komma väldigt många mer lastbilar på vår väg. Vi kan inte vara ute på tomten längre, säger Jonny Lagerin, som bor i Ängsvik.

Under cirka en timme när Mitt i Värmdö är där hinner ett 20-tal lastbilar passera, flera av dem med släp.

– Det värsta är bullret och vibrationerna, men även bristen på säkerhet. Det påverkar hela familjen, vi har svårt att sova, alla mår dåligt av det, säger Jonny Lagerin.

– Vi hade en dikeskörning här i januari i år, med en lastbil, så olyckor händer, säger grannen Rolf Zetterberg.

Lös last. Ett stenblock som en lastbil tappade nyligen, på 50-sträckan genom Hemmesta. "Det är varken gupp eller kurvor där. Bara ren tur att blocket inte träffade en bil", säger Jonny Lagerin. Foto: privat

Stenupplag. Kommunen har fått in en ansökan om att få starta stenkross vid Älvsby industriområde. Foto: Eva Tonström

Stort behov av krossmassor

Det visar sig att efter att bygglovet för industrihallen gavs har flera nya beslut fattats som rör Nor 1:1, där de tillåtits utöka verksamheten. Tre av besluten har fattats på delegation av ordförande i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden, Lars-Erik Alversjö (M).

Hur kunde en tvätthall bli en stenkross?

– Det råder stort behov av krossmassor i vår kommun, bland annat till VA-utbyggnaden som pågår på flera håll, folk vill ha kommunalt vatten och avlopp. Det som produceras i kommunen räcker inte ens till, det måste köpas utifrån, säger han.

Flera stenkrossärenden har beslutats på delegation av dig – varför?

– Ordförandebeslut fattas när det krävs ett snabbt beslut och så har det varit i de här fallen. Jag bollar alla ärenden med presidiet först, bland annat andre vice ordförande som sitter i opposition, innan något beslut fattas. Är vi inte överens där blir det inget, säger han.

– En förutsättning är också att det vi beslutar är förenligt med de regler och tillstånd som gäller på platsen, att det faller inom ramen för redan godkänd verksamhet, tillägger han.

Hur kan ni tillåta all tung trafik genom tätbebyggda områden?

– Väg 274 är godkänd av Trafikverket för tung trafik så det är svårt för oss att säga nej, och krossmassorna behöver transporteras på något vis. Samtidigt vill vi inte att folk ska må dåligt, säger Lars-Erik Alversjö.

Han tillägger att 250 transporter till Nor är ett maxtak, men menar att det inte körs inte så många och hänvisar till rapporter som företaget skickar.

Kommunen sa så sent som 2016 nej till en stenkross vid Hemmestatorp med hänvisning till att det blir för mycket tung trafik genom Hemmesta.

Vad är skillnaden nu?

– Bland annat har vi satt upp bullerplank på vissa sträckor i Hemmesta.

Jonny Lagerin och Rolf Zetterberg har överklagat det senaste beslutet om Nor. De vill även att de tre ordförandebesluten rivs upp.

– Vi vill att verksamheten ska vara det de fick bygglov för från början – en tvätthall.

Starka protester mot stenkrossanläggning i Älvsby

Stenkrossar i Värmdö

Kentas last & schakt, Nor 1:1 (250 transporter per dygn) delvis ordfbeslut

Kentas last & schakt, Siggesta 1:6 (40 transporter) ordfbeslut

Kentas last & schakt har även sortering (inte kross) på Sund 1:1 (12 transporter) ordfbeslut

Frentab, Nora 1:32, tillfällig verksamhet i 5 år (90 transporter) ordfbeslut

Djurö grävmaskiner AB, Skaft 1:16

Mark & Väg Ingarö AB, Säby 3:3, de har inte krossat på ett antal år men har tillstånd att krossa. 

Tidningen berättade nyligen om ytterligare en stenkross som ett företag vill starta vid Älvsby industriområde.

Visa merVisa mindre

Företaget körde på fel tider

Företaget som har krossen på Nor 1:1, Kentas AB, har, enligt kommunen, kört på tider när de inte får. Nu riskerar de ett vite på 50 000 kronor per dag.

Nyligen var ett ärende uppe i byggnämnden som säger att Kentas last och schakt AB, som driver krossen på Nor, inte har följt tiderna som står i deras tillstånd. Bland annat har de kört på helgdag och tidiga morgnar. Beslutet är ett vite på 50 000 kronor per dag om de bryter mot tiderna.

-Vi tycker att det är fel med vite eftersom det är två tillfällen det handlar om. Vi har tydligt reglerat vilka arbetstider som gäller och är hårda mot våra anställda när det gäller det här. Alla ska följa de här tiderna, säger Thomas Landegren, arbetsledare på Kentas AB.

Missförstånd

Vid det ena tillfället rådde ett missförstånd om de fick köra på en onsdag trots att det var en röd dag, enligt Thomas Landegren, och vid det andra körde lastbilar in på deras område före sju på morgonen.

-Ibland har vi transporter som kommer från andra sidan stan, som kommer några minuter för tidigt. Då tycker vi att det är bättre att de kör in på området än står längs vägen och väntar, i en kurva med skymt sikt, säger han.

I ärendet nämns ett tredje tillfälle, men det var inte deras bilar, menar de.

Det pågår många byggprojekt på Värmdölandet som genererar lastbilstrafik, enligt Thomas Landegren, plus att många som ska runda Stockholm väljer omvägen via Värmdö, eftersom väg 274 är godkänd för tung trafik. Så alla lastbilar är inte deras, menar han.

Vill lösa problemet

Kentas är beredda att samarbeta med kommunen och Trafikverket för att hitta en lösning i bland annat Ängsvik.

-Vi vill inte orsaka någon skada för de som bor längs vägen, kanske kan en bullervall eller liknande vara en lösning på problemet.

När det gäller verksamheten på Nor säger Thomas Landegren att behovet av bergmaterial i Nacka-Värmdö är stort, därför behövs stenkrossarna. En del berg de tar emot kommer från stora byggprojekt i Nacka, som Skurubron och tunnelbanebygget.