Här dricker politikern av Brunnsvikens vatten

Efter larmet om miljö-gifter i Brunnsviken stack moderaternas Magnus Nilsson ut hakan och skrev i en debatt-artikel i Vi i Solna:  ”Personligen badar jag både i Brunnsviken och Värtan och skulle utan tvekan dricka av vattnet”.  Självklart bjöd vi in honom till en blöt eftermiddag i Brunnsviken.

  • Publicerad 08:42, 20 aug 2015

Mmm, det smakar lite basiskt. Ungefär som vattnet i Uppsala.

Magnus Nilsson tvekade inte en sekund när han fick erbjudandet:

– Självklart ställer jag upp. Jag har paddlat kajak i Brunnsviken i säkert 20 år och fått hur många kallsupar som helst. Det är varken farligt att bada eller dricka vattnet. Jag tycker inte om när man skrämmer upp människor i onödan.

Magnus Nilsson har varit ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och har dessutom suttit i styrelserna för Käppalaverket och Sörab. I dag är han vice ordförande i tekniska nämnden i Solna.

– Det bekymrar mig om folk blir rädda för att bada i Brunnsviken, säger han.

Det väckte viss uppståndelse bland de badande när Magnus Nilsson tog av sig skorna, klev ut i Brunnsvikens kluckande vatten och fyllde sitt champagneglas till bredden:

– Mmm, det smakar lite basiskt. Ungefär som vattnet i Uppsala eller på Gotland. Det smakar inte illa, men skulle knappast gå att sälja som mineralvatten, var hans betyg.

Enligt de prover som Vattenmyndigheten har tagit fram ligger halterna av miljögiftet TBT i Brunnsvikens bottenslam på 515 mikrogram per kilo sediment. Gränsvärdet är på 10 mikrogram.

– Man ska komma ihåg att det är vetenskapliga gränsvärden som är satta med stor marginal på lång sikt. Det är inte samma sak som att vattnet är farligt för människor. Dessutom är värdena uppmätta i bottensedimenten. Själva vattnet är både badbart och drickbart, även om man kanske inte ska leva på det, säger Magnus Nilsson.

Enligt Magnus Nilsson härrör förekomsten av miljögifter från den tid då Brunnsviken omgavs av olika fabriker med industriell verksamhet. I dag är värdena på nedåtgående.

– Värdena minskar hela tiden även om det går långsamt. Att börja riva i bottensedimenten skulle förmodligen sprida gifterna till vattnet och göra situationen värre.

MER om TBT

TBT, tribultyntenn, en mycket giftig organisk förening som togs fram för bekämpning av bland annat snäckor men också användes i färger för båtar för bekämpning av påväxt. TBT är idag helt förbjudet på grund av sin giftighet.