Här byggs Slussens kritiserade guldbro i Kina

Kritiserad för sin klimpatpåverkan, men snart skickas den 140 meter långa bron från Kina till Stockholm. Här är första bilderna på bygget.

  • Publicerad 20:00, 2 okt 2019

Bygget av den 140 meter långa bron som ska ta plats vid Slussen har fått kritik. Främst för att den byggs i Kina och Stockholms stad därför har bristande insyn i klimatpåverkan själva produktionen har, något Aftonbladet var först att rapportera om.

Enligt en uppskattning från Svenska miljöinstitutet, IVL, kommer bara frakten hit att resultera i ett utsläpp i 1 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket är som att flyga från Stockholm till New York 3 000 gånger enligt Aftonbladet.

Klimatkritik mot Slussens nya skrytbro

Att entreprenören Skanska klimatkompenserar för frakten får även det kritik av experter, eftersom det inte minskar utsläppen här och nu.

Nu kan StockholmDirekt också berätta att brodelarna byggs på ett ställe i Kina och sätts ihop på ett annat, de olika städerna ligger 2 500 kilometer ifrån varandra. Frakten däremellan går också till sjöss.

BESKEDET: Då öppnar Slussens nya "guldbro"

"Ingen skorv"

Staden tillbakavisar Aftonbladets uppgifter att de inte ställt några krav angående klimatpåverkan. Däremot kan de inte ställa krav på själva tillverkningen eftersom det regleras av lagen om offentlig upphandling, menar Eva Rosman, pressansvarig på projekt Slussen.

Men de har miljökrav på brobygget som helhet. Eva Rosman pekar bland annat på att stålverket i Kina har prisats för att vara klimatsmart, att det är ett modernt fraktfartyg och "ingen skorv" samt att Skanska faktiskt klimatkompenserar.

Det kan också bli ”ekonomiska konsekvenser” om inte entreprenören Skanska lever upp till stadens miljökrav.

– Vi är trygga i att Skanska uppfyller våra höga krav bland annat på miljö, de har även valt ett högteknologiskt, modernt företag i Kina. Både Skanska och vi har också kontrollanter på plats i Kina med jämna mellanrum, säger Eva Rosman.

Och det stora bygget av bron pågår för fullt just nu och inom kort beräknas den att skickas i väg mot Stockholm. Någon gång i oktober/november är planen att fartyget påbörjar resan. Då är planen även att den ska ha fått sin guldiga färg, annars kommer det att målas i Stockholm.

– Transporten tar cirka 8-10 veckor beroende på väder och vind. Vi tror att den kommer in till Stockholm vid årsskiftet, säger Eva Rosman.

Den 24 augusti 2020 är planen att den nya bron ska öppna.

Här byggs Slussens nya bro Foto: Stockholms stad