Planeras. 460 nya parkeringsplatser, lådcykel- och bilpool planeras på Linta gårdsväg. Genrebild. Foto: Mostphotos

Här byggs nytt parkeringshus i Bromma

Planerna på att bygga en ny stadsdel i Riksby fortsätter. Nu har markanvisning getts för ett nytt stort parkeringshus i området.

  • Publicerad 12:45, 12 nov 2020

Det är vid Linta gårdsväg som en ny stadsdel ska att växa fram. Här planeras det för drygt 900 lägenheter, en ny F-9-skola, två förskolor och 70 000 kvadratmeter kommersiell yta. Det är en del av första etappen i programmet för centrala Bromma (se faktaruta).

I juni förra året inleddes planarbetet, och ett samråd om detaljplanen planeras först till hösten 2021. Det är med andra ord en bit kvar innan nya Brommabor börjar flytta in.

Ett steg närmare nya bostäder i Riksby

460 nya platser

På kommunstyrelsens sammanträde den 11 november anvisades mark till Stockholm parkering, som får i uppdrag att anlägga ett nytt stort parkeringshus i flera våningar på Linta gårdsväg.

Här ska cirka 460 parkeringsplatser, bilpool, lådcykelpool, samt kontor ovanför mark anläggas.

Men Brommabor som söker en plats att ställa bilen får fortsätta leta.

– Det nya parkeringshuset som är föreslaget är tänkt att täcka de nya bostädernas parkeringsbehov. Primärt är parkeringshuset till för de som ska bo i etapp 1, skriver Oskar Bjelke, projektledare på exploateringskontoret, i ett mejl.

På bottenvåningen av parkeringshuset planeras även för kommersiella lokaler.

Detaljplanen för huset bedöms kunna antas i slutet av nästa år, men innan det kan börja byggas behöver ett antal befintliga byggnader rivas och ledningar flyttas.

Programmet centrala Bromma

2017 godkände stadsbyggnadsnämnden programmet för centrala Bromma, som har som syfte att utveckla stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund.

Förutom 3 000 till 4 000 nya bostäder planeras det för förskolor, skolor, idrottsverksamhet och parker.

Först ut i programmet är byggplanerna för Riksby, etapp 1, där en första inflyttning beräknas till 2026

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre