Skiss. Så här tänker sig Stockholmshem att det nya genomgångsboendet kan se ut. Foto: Brunnberg & Forshed AB/Stockholmshem

Här byggs nytt boende för nyanlända

Ett boende för nyanlända planeras vid infarten till Östberga. Skissen rymmer ett hus med 33 lägenheter och de flesta som flyttar in blir barnfamiljer.

  • Publicerad 16:30, 27 aug 2020

Staden vill bygga ett nytt tillfälligt boende för nyanlända vid infarten till Östberga. Huset ska rymma 33 lägenheter med en blandning av en-, två-, och trerummare och byggas med moduler som går att plocka bort när marken behöver användas till annat.   

Stadsdelen har fått ärendet på remiss från stadsledningskontoret och Stockholmshem, som nu ansöker om tidsbegränsat bygglov för huset.

– Det är fråga om genomgångsbostäder till nyanlända personer som har fått uppehållstillstånd. De kan bo som längst fem år och under den tiden är tanken att de ska få hjälp att integreras i lokalsamhället för att hitta jobb och egen bostad, säger Anna Mölgård, stadens samordnare för bostäder för nyanlända.

Coronaanpassat öppet hus

Drygt 80 procent av de som flyttar in är barnfamiljer, resten ensamhushåll.

Eventuellt kommer man kunna återanvända moduler från genomgångsboendet i Slakthusområdet när det huset monteras ned, enligt Mölgård.  

Placeringen är ett grönområde längs Östbergabackarna, nära Ersta gårdsväg. Huset kan stå klart tidigast ett år efter att man beviljats bygglov, enligt Anna Mölgård.

– Vi jobbar för att hitta en digital lösning där närboende kan få information och ställa frågor om bygget. Normalt sett ordnar vi ett öppet hus i samband med bygglovet men det går ju inte nu på grund av corona.