Granne. Hans Ingman är skeptisk till planerna på ett nytt gårdshus som täpper till gluggen mellan innergårdarna. Foto: Pekka Pääkkö

Här byggs nya bostäder på Östermalms innergårdar

Lönsamt för fastighetsägaren och ett positivt tillskott av bostäder – eller ett känsligt ingrepp i kultur- och boendemiljöer? Nu ska stadsbyggnadskontoret utreda ytterligare två nybyggen på innergårdar på Östermalm. – Jag är tveksam till att nyttan blir tillräckligt stor, säger Hans Ingman som bor på Sturegatan.

  • Publicerad 10:05, 27 okt 2020

Innergårdarna på Sturegatan 34 och 36 är inte stora. Men genom en öppning mellan två gårdshus utbyter de ljus och rymd med varandra – och de andra gårdarna i kvarteret Humlegårdsmästaren.

Än så länge i alla fall.

I just den gluggen vill fastighetsägaren bygga ett nytt bostadshus med 10-20 lägenheter i fem plan och en vindsvåning. Det väcker känslor bland de boende i huset.

– Jag har inget emot förtätningar, men när jag ser det här förslaget är jag tveksam till att nyttan blir så stor i förhållande till ingreppet. Husen på gården är väldigt gamla, det uppskattas av de boende. Och det kommer bli enorma störningar för alla som bor i kvarteret, säger Hans Ingman som bor på Sturegatan 36.

Stänger till. Här, i gluggen mellan de två innergårdarna, vill fastighetsägaren bygga ett nytt bostadshus i fem våningar och en vindsvåning. Foto: Pekka Pääkkö

Känslig fråga

Förtätning på innergårdar är en känslig fråga. Även på Stockholms stads stadsbyggnadskontor, berättar Maria Sahlstrand, enhetschef på planenheten Östermalm-Norrmalm.

Från stadens sida finns en generell vilja att skapa fler bostäder och lokaler. Samtidigt har de ett uppdrag att värna känsliga kulturmiljöer.

– Det är ofta svåra projekt. Vi bedömer från fall till fall om lämpligheten. Vi presenterar förslag för politikerna efter vårt arbete med att göra avvägningar och bedömningar, sedan är det dom som fattar beslut, säger Maria Sahlstrand.

Förra veckan sa politikerna i stadsbyggnadsnämnden ja till att starta detaljplaner på två fastigheter på Östermalm, så att det blir möjligt att bygga nya bostadshus på innergårdarna.

Det handlar om Riddaren 8 som ligger på Humlegårdsgatan, precis intill Östermalms saluhall. Där vill fastighetsägaren bygga 10 lägenheter mot brandmurarna i det sydöstra hörnet av den asfalterade parkeringen väster om saluhallen.

Och om Humlegårdsmästaren 4 och 5 på Sturegatan.

– De är ganska typiska exempel. I de här fallen handlar det om hyresrätter, men sammantaget är det ganska jämt fördelat mellan hyres- och bostadsrätter, berättar Maria Sahlstrand.

Byggplan. På Humlegårdsgatan 5 vill fastighetsägaren bygga ett nytt bostadshus längst in i hörnet mellan brandmurarna. Muren till vänster gränsar till Östermalms saluhall. Foto: Pekka Pääkkö

Ska kartlägga förtätningarna

Hur de nya husen ska utformas är något som ska studeras vidare under arbetet med den nya detaljplanen. Men några principer är förutbestämda.

– Vi förhåller oss till stenstadens skala och den ordning som innebär att gårdshusen oftast är lägre än gathusen. Ett viktigt förhållningssätt är att gårdsbebyggelsen ska underordna sig gatubebyggelsen.

Idag finns ingen samlad statistik över antalet nybyggen inne på innergårdar. Maria Sahlstrand uppskattar att stadsbyggnadskontoret får in 5 eller 6 ansökningar per år på Östermalm och Norrmalm, när det handlar om bostäder. Och ungefär lika många som rör lokaler.

– Det kommer in ansökningar som vi inte bedömer vara lämpliga.

Just nu planerar stadsbyggnadskontoret dock för en kartläggning av just förtätningar på innergårdar i Stockholms innerstad.

– Det är på idéstadiet, tanken är att vi ska utreda hur stort trycket är och få en samlad bild av situationen, säger Maria Sahlstrand.

Besviken. Hans Ingman är kritisk till att hyresgästerna på Sturegatan 36 inte fått någon information om planerna på ett nytt bostadshus på innergården. Foto: Pekka Pääkkö