NYA HUS. I korsningen Sanatorievägen och Söderby gårds väg ska fler bostäder byggas. Foto: Albin Tingstedt/Mitt i

Här byggs nya bostäder i Söderby

Två nya lägenhetshus ska byggas i korsningen Söderby gårds väg och Sanatorievägen. Det har Salems kommunfullmäktige nu klubbat.

  • Publicerad 05:11, 23 mar 2021

De nya husen ska vara tre till fyra våningar höga och ska sammanlagt innehålla ett 70-tal hyresrätter.

På platsen finns redan ett flerbostadshus, som byggdes på tidigt 1950-tal i anslutning till Söderby sjukhus. De fungerade då som arbetsbostäder för sjukhusets biträden.

Fram till den 24 mars går detaljplanen att överklaga. Om det inte överklagas vinner den laga kraft och byggprocessen kan starta. Om den däremot skulle överklagas hamnar det istället hos mark- och miljödomstolen, som avgör om man går vidare med planen eller ej.

Mer på gång

Det händer mycket i området kring Söderby, och har det gjort det de senaste åren. Äldreboendet som stod klart för fem år sedan var det senaste tillskottet, samt ett tiotal radhus längs Peterbergsstigen.

Men mer är på gång. Tre mindre hus med totalt 12 lägenheter planeras vid Vattentornsvägen, men den detaljplanen är just nu överklagad till mark- och miljödomstolen.

Just markerna kring Vattentornsvägen utvecklas också på andra håll.

"Den 8 februari gav kommunstyrelsen positivt planbesked och planuppdrag till ny bebyggelse inom fastigheterna Tallåsen 18 och 19 samt del av Salem 5:3. Området är beläget på Vattentornsvägen. Syftet med planuppdraget är bland annat att möjliggöra för ett mindre flerbostadshus", skriver Johanna Henningsson, planarkitekt på Salems kommun, i ett mej till Mitt i.