587 nya bostäder. Det ska byggas vid Örbyleden och Bandhagshallen/Trollesundsvägen i Bandhagen. Björn Ericson protesterar. Foto: Pia Bispo

Här byggs 600 nya lägenheter

Spaden har satts i marken. Närmare 600 lägenheter ska byggas vid Örbyleden i Bandhagen. Invånaren Björn Ericson är kritisk till förtätningen. – Grönskan ersätts med betong. Örbyleden är en livlig väg, med många siréner, säger han.

  • Publicerad 09:00, 10 okt 2020

Nästa år börjar de 587 bostäderna vid Bandhagshallen och Grycksbovägen, intill Örbyleden, att byggas. Men redan nu står grävmaskinerna på plats. Ledningar ska flyttas och gator anläggas. Försvinner gör träd, buskar, parkeringsplatser och en bollplan, för att ta några exempel.

En av invånarna som bor där, Björn Ericson, kommer att sakna trädutsikten.

I stället får han 57 nya lägenheter utanför sitt fönster vid korsningen Grycksbovägen/Trollesundsvägen.

– Det är många träd som skövlas här i området. Ju fler människor som bor på liten yta, desto mer problem kan vi få. Hur blir det möjligt att hålla avstånd till varandra, med tanke på pandemin, i framtiden? undrar Björn Ericson.

Men unga måste ha någonstans att bo?

– Ja men man måste behålla grönområden också. Då är det bättre att bygga ut kollektivtrafiken längre ut och skapa nya bostadsområden.

Många åsikter om bygget

Björn Ericson är inte ensam om att tycka till. När bostäderna planerades kom nästan 80 yttranden in från olika instanser.Flera invånare var kritiska till att de nya husen skulle bli höga, ta natur och fotbollsplanen i anspråk och ligga nära Örbyleden. Vissa anpassningar har gjorts efter samrådet, som att en del hus har blivit lägre än i ursprungsförslaget.

Illustrationsbild. De nya bostäderna vid Bandhagshallen. Foto: Sandellsandberg och Civilisation arkitekter.

Stockholm-Mälarregionen är i dag en av Europas snabbast växande regioner

Sara Almén, områdesstrateg på stadsbyggnadskontoret, säger att Stockholm under de senaste tio åren präglats av mycket hög befolkningstillväxt.

–Ja, det byggs mycket just nu. Den växande staden består av nya bostäder, men även tillhörande service, rekreativa rum, arbetsplatser och infrastruktur där tillgången till gröna rum är en viktig aspekt. Som boende i Söderort kan man förvänta sig att det även fortsatt kommer att byggas mer. Stockholm-Mälarregionen är i dag en av Europas snabbast växande regioner, säger hon.

Bör ske varsamt

Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad, säger att nya bostäder behövs för olika generationer.

– I Stockholm måste det finnas möjlighet för ungdomar att hitta sina första egna bostäder. Småbarnsföräldrar ska kunna flytta till större när familjen växer och äldre ska kunna anpassa storleken på sitt boende efter behov. Det är viktigt att förtätningen sker på ett varsamt sätt och att ny bebyggelse upplevs som positiva inslag i området, säger han.

Träd fälls. 57 hyresrätter ska byggas vid korsningen Grycksbovägen/Trollesundsvägen i Bandhagen. Foto: Pia Bispo

Här blir det 82 000 nya bostäder

Staden har beslutat att bygga 150 hyresrätter (Stockholmshus) vid Grycksbovägen, 380 blandade lägenheter vid Bandhagshallen och 57 hyresrätter vid korsningen Grycksbovägen/Trollesundsvägen.

Byggstart för bostäderna är nästa år.

Stockholms stads bostadsmål är att bygga cirka 82 000 bostäder till fram tills 2030 för att möta bostadsbehovet.

Visa merVisa mindre

380 lägenheter ska byggas vid Bandhagshallen längs Örbyleden. Foto: Pia Bispo