Bygget inspekteras av bygglovenheten. Flera brister i brandskyddet kunde konstateras. Foto: Klara B Orreteg

Här bygger kommunala bolaget utan tillstånd

Järfällahus bygger det nya allaktivitetshuset utan bygglov. Nu riskerar de sanktioner på närmare en halv miljon kronor.

  • Publicerad 17:11, 11 jun 2018

Det nya allaktivitetshuset på Söderhöjden är en storslagen vision som delas mellan Järfälla kommun och Järfällahus. Här ska människor och kultur mötas i nya fräscha lokaler öppna för alla.

Och det verkar vara bråttom att få igång verksamheten.

Så bråttom att man startat bygget utan att ha fått varken bygglov eller startbesked.

– Vi var där förra veckan, och bygget var i full gång, säger Anna Kronh, bygglovhandläggare.

Struntade i påtryckningar

Enligt dokument från bygglovenheten lämnade Järfällahus in en bygglovsansökan för allaktivitetshuset 2016.

Trots påtryckningar om kompletteringar i ärendet, hände inget.

I mars 2018 gör representanter för bygglovenheten och Järfällahus ett besök i lokalerna på Söderhöjden där bygget är i full gång.

Vid besöket noteras uppenbara risker i brandskyddet, så illa att de anses vara en fara för människors liv.

Uppdaterad ansökan

Järfällahus gör en ny och ändrad ansökan och anmäler muntligen att man åtgärdat brandskyddsbristerna.

Problemet är bara att det fortfarande inte finns något bygglov, eller något startbesked. I och med detta finns det heller inte någon kontrollerad byggplan, och bygglovenheten har heller inte fått ta del av någon godkänd brandskyddsbeskrivning innan bygget drog igång.

De ändringar som finns i den nya bygglovsansökan och de åtgärder som meddelas muntligen, har inte heller kontrollerats av bygglovenheten.

Bygget är helt enkelt ett svartbygge, och den fjärde april skickar bygglovenheten beslut om förbud mot fortsatt arbete och hot om vite på 100 000 kronor till Järfällahus.

Kan få sanktionsavgift på 550 000

Trots hot om vite fortsätter alltså bygget i skrivande stund. Anna Kronh på bygglovenheten menar att det är ovanligt.

– Jag har inte varit med om något liknande ärende, säger hon.

Moderaternas gruppledare Cecilia Löfgreen förväntar sig nu att kommunstyrelsens ordförande kommer agera under kvällens extrainsatta sammanträde.

– Jag vill inte föreställa mig att detta har något att göra med att man är så frampressad av politiken att man måste bli klara med det här prestigeprojeketet. Men jag har svårt att se någon annan förklaring, säger hon.

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande tillbakavisar den kritiken och menar att lagar är till för att följas.

– Jag har inte känt till detta men har nu fått informationen. Järfällahus har inte agerat som man ska och jag förväntar mig att man rättar till det som blivit fel, säger han.

Stora summor kan dömas ut

Det som händer närmast är att bygglovenheten i en tjänsteskrivelse till Miljö- och Bygglovnämndens möte den 26 juni kommer lägga fram ett förslag om att ta ut närmare 550 000 kronor i en så kallad byggsanktionsavgift.

– Sen är det upp till nämnden att fatta beslut om sanktionen, säger Anna Kronh.

*Mitt i söker Järfällahus VD för en kommentar.