Arbete. Under sommarens tågavstängning kommer kantbalkar gjutas på broarna. Här syns formen som sedan ska fyllas med betong. Foto: Trafikverket

Här bullras det i Hjulsta i sommar

Arbetet med nya trafikplats Hjulsta fortsätter, vilket leder till att boende i närheten kan känna av en del buller i sommar.

  • Publicerad 11:54, 2 jul 2020

Nu under sommaren påbörjar Trafikverket gjutning av kantbalkar och infästningar för räcken och bullerskärmar vid de fyra nya broar som Förbifart Stockholm har byggt över Mälarbanan och E18 i Hjulsta. Gamla formstöd i betong ska också rivas under tiden Mälarbanan är avstängd, mellan den 4 och 27 juli, vilket kan leda till att boende märker av en del buller.

På grund av detta är gång- och cykelvägen mellan Barkarby och Spånga stängd sedan början av maj, för att sedan öppna igen i september.

För att kunna bygga vägen som ansluter till broarna över E18 behöver ett berg sprängas bort norr om E18, parallellt med Akallalänken på Barkarbysidan. Sprängningarna utförs på vardagar mellan 07.00 och 19.00. Sedan kommer bergskrossning ske nere i schaktet med start i början av augusti och sex veckor framåt.

Enligt Förbifart Stockholm kan både sprängningarna och krossningen höras på håll beroende av hur vindarna blåser.

Hela Förbifart Stockholm beräknas vara färdig år 2030 och kommer då ha kostat 37,7 miljarder kronor.

Planen. En totalt 630 meter lång bro ska byggas över järnvägen, Bällstaån och E18 med ramper ner till dagens trafikplats Hjulsta. Foto: Illustration: Trafikverket

Förbifart Stockholm

Under våren byggdes två nya broar över Mälarbanan och E18 i Hjulsta. Arbetet är en del av Förbifart Stockholm, en sträcka på 21 kilometer där 18 kilometer består av sexfiliga motorvägstunnlar. Fem trafikplatser uppförs längs sträckan: Häggvik, Akalla, Hjulsta, Vinsta, Lovö och Kungens kurva.