Längs med Roslagsvägen förbi nya bostadsområdet på Runvägen byggs ny gång- och cykelväg. Foto: Anna Alexandersson

Här blir ny cykel- och gångväg

En ny cykel- och gångväg ska byggas längs med Roslagsvägen förbi de nya bostadsområdet på Runvägen i Åkersberga.

  • Publicerad 17:15, 20 jun 2018

För de som ska passera genom Åkersberga centrum kan det framöver bli lite stökigt. På flera håll dras nya vägar och byggs intensivt. Snart startar bland annat bygget av den nya gång- och cykelvägen längs med Roslagsvägen v 276) i centrala Åkersberga. Den nya sträckan kommer att ansluta till den befintliga vägen vid gångtunneln under väg 276 i höjd med Runö backe och gå fram till Kanalvägen.

Kommunen kommer att stå för en bit av sträckan själv medan sista sträckan fram till Kanalvägen dras i samarbete med företagen som bygger i det nya bostadsområdet på Runvägen.

Tar ett halvår att bygga

Arbetet med den nya gång- och cykelvägen beräknas pågå från juli ända fram till december i år. Men redan till midsommar ska arbetet med nya stationsområdet dra igång på riktigt.

Däremot har underhållsarbetet på Stationsvägens vägbro över kanalen skjutits upp, meddelade kommunen i veckan. Det hade helt enkelt blivit för stökigt att ta sig fram i området om det skulle startat den 24 juni.

Risk för trafikstörningar

Kommunen skriver ”med risk för stor trafikpåverkan i samband med närliggande vägarbeten, kommer reparationsarbetet med vägbron att skjutas framåt i tid”.