Foto: Pekka Päkkö

Här blir ditt trädgårdsavfall till biokol

Lämnade du in julgranen på en av stadens uppsamlingsplatser? Då gjorde du en klimatinsats. Just nu håller granarna på att förvandlas till biokol i Högdalen. I Högdalen finns en biokolsanläggning som drar till sig världens blickar. – Det här är helt unikt. Vi är först i världen med en urban kolsänka. Tillsammans med stockholmarna kan vi minska klimatpåverkan, säger Jonas Dahllöf på Stockholm Vatten.

  • Publicerad 10:13, 31 jan 2017

Ett berg av julgranar ligger på marken på ÅVC Trädgård i Högdalen och väntar på att flisas och förvandlas till biokol.

I dagarna börjar den nya biokolsanläggningen att användas. Den är inte större än en container. Men den gör ett stort arbete och är redan känd över världen.

Trädgårdsavfall som stockholmarna lämnar in flisas först. Sedan stoppas fliset ner i en stor tratt och förs vidare in i ett rör. Där inne hettas det upp till 800 grader. Hälften av kolet i trädgårdsavfallet bildar biokol och hälften pyrolysgas. Gasen används för att hålla igång processen och överskottsvärmen värmer vatten till fjärrvärmenätet.

Jonas Dahllöf vid biokolsanläggningen. Överskottsvärmen räcker till att värma upp 80 lägenheter under ett år.
Foto: Pekka Pääkkö

Ger en grönare stad

– Överskottsvärmen räcker till att värma upp 80 lägenheter under ett år, säger Jonas Dahllöf, projektansvarig på Stockholm Vatten.
Biokolet som bildas kommer att blandas med stenkross och användas i stadens planteringar. När det grävs ner i jorden binds koldioxiden som växterna sög i sig medan de levde och stannar i jorden i tusentals år.

Effekten kompenserar för koldioxidutsläpp från 700 bilar under ett år

– Biokolet gör att träd och växter växer mycket bättre och samtidigt binder vi kol i marken istället för att ständigt släppa ut nytt. Det är så många vinster med det här. Staden blir grönare rent konkret och grönare för att vi förbättrar klimatet. Effekten kompenserar för koldioxidutsläpp från 700 bilar under ett år, säger Jonas Dahllöf.

Allt började egentligen som en idé på trafikkontoret för några år sedan. Trädexperten Björn Embrén upptäckte att biokol blandat med stenkross var optimalt för träd och andra planteringar. Tillsammans med Jonas Dahllöf började de skissa på hur en sådan process kunde gå till för att tillverka biokol på ett klimatsmart sätt. Projektet vann Mayors Challenge 2014, en stor internationell idétävling, och fick tio miljoner kronor. Det gjorde att processen kunde snabbas upp och de kunde komma igång tidigare.

Allt trädgårdsavfall ska bli biokol i framtiden

– Den här anläggningen kan ta emot 20 procent av stockholmarnas trädgårdsavfall. Om det fungerar så bra som vi tror ska vi använda allt trädgårdsavfall till det här, det kan bli aktuellt nästa år, säger Jonas Dahllöf.

Jonas Dahllöf vid berget av julgranar.

Stockholmarnas eget engagemang och bidrag är en viktig del i processen. Den som lämnar in trädgårdsavfall kan få med sig lite biokol hem för att lägga i de egna rabatterna. På så sätt blir allt ett kretslopp.

– Det är så häftigt att vi får med stockholmarna på det här. Att vi alla är med och bidrar till att förbättra klimatet, säger Jonas Dahllöf.