Foto: Chris Anderson

Här blir det trafikstrul i sommar

Under sommaren är det färre ute på vägarna. Då passar kommunen på att göra störande arbeten. Här är platserna där du får se upp om du ska ut i trafiken.

  • Publicerad 13:04, 17 jun 2016

Veddesta

• Rondellen på Viksjöleden vid Biltema. Filerna ska breddas. Pågår under sommaren.

Skälby

• Arbetet med att förlänga Växthusvägen och koppla ihop den med Vinlandsvägen fortsätter och blir klart vid årsskiftet. Läs mer här.

Jakobsberg

• Jakobsbergs centrum och Kvarnplan. Plattor på marken ska bytas ut för att göra det mer tillgängligt för synskadade. Startar innan midsommar och blir klart under hösten.

• Gång- och cykelbanan längs Järfällavägen mellan Vinlandsvägen i Skälby och Vibblabyvägen i Jakobsberg ska breddas och förbättras. Började i maj och pågår fram till december.

• Vibblabyvägen och Dressyrvägen ska få ny belysning. Startar i juni och blir klart i juli.

• Bron på Viksjöleden som leder över järnvägen i Jakobsberg ska repareras. Pågår fram till hösten 2016.

• Viksjöledens bro som leder över gångtunneln på Veckovägen ska repareras. Pågår fram till hösten 2016.

• Vattenledningarna på Fullblodsvägen, mellan Fölvägen och Ekedalsvägen, ska bytas ut. Framkomligheten är begränsad fram tills dess att arbetet är klart i mitten av september.

Kallhäll

• Vägarna i Kallhälls villastad ska få nya vägdiken och de gamla ska bli bättre. Detta ska förhindra framtida översvämningar. Arbetet påbörjades i april.

Hela Järfälla

• Pendeltågen står stilla till 8 augusti. Läs mer här.

• Ledningar grävs ner. Genom hela Järfälla går Svenska kraftnäts och Vattenfalls ledningar som nu ska ner i marken. Rivning av luftledningen är planerad till slutet av 2017.

På Järfälla kommuns hemsida finns mer information om sommarens planerade arbeten.