Här är viktigaste valfrågorna i Bromma

Det är ett år kvar till valet, men Mitt i Bromma har smygstartat valbevakningen. Vi har frågat tre engagerade Brommabor om vilken politisk fråga de helst vill se att valet handlar om.

  • Publicerad 06:05, 4 sep 2017

Ola ”Mr BP” Danhard, var klubbdirektör för Brommapojkarna i 27 år, Stora mossen:
– För mig är den viktigaste frågan att öka barns möjlighet till fysisk aktivitet. Bromma är den stadsdel i Stockholm som har sämst tillgång på konstgräsplaner. Det saknas sju fullstora planer. Minst fyra borde byggas nästa mandatperiod.

Christian Reimers, ordförande i Västerleds Trädgårsstadsförening samt skriver böcker och bloggar om Bromma, Stora mossen:
– Bromma har de senaste tio åren har bidragit mest till Stockholms förtätning. I den nya översiktsplanen för Stockholm pekas Bromma fortfarande ut som ett bra ”stadsutvecklingsområde”. Brommaplan kommer till exempel att få Stockholms högsta exploateringsgrad.
För närvarande är det byggbolagen som styr stadsplaneringen i Stockholm. Bostäder byggs där markvärdet är högst. Politikerna har kapitulerat och överlåter till tjänstemännen att besluta på delegation.
Det parti som tydligast visar sin vilja att ta tillbaka ansvaret för stadsbyggnadsfrågorna får min röst 2018.

Kaveh Pakjoo, fritidsentreprenör som arbetar med integrationsfrågor, Blackeberg:
– Det måste satsas på fritiden efter skolan för ungdomar då de är vår framtid. Det är dessutom ett bra redskap för att jobba med integration, vägleda och aktivera de unga. Hjälp civilsamhället att enklare kunna jobba mer med det här.