Budgetsläpp. På tisdagen presenterades budgeten för Stockholms läns landsting 2019. Foto: Sacharias Källdén

Här är viktigaste punkterna i budgeten för landstinget i Stockholm 2019

En satsning primärvården, utökad busstrafik, höjt pris på SL-kortet och oförändrad skatt. Här är de viktigaste delarna i budgeten för landstinget som presenterades på tisdagen.

  • Publicerad 11:42, 15 nov 2018

Budgeten för Stockholms läns landsting presenterades på tisdagen på en pressträff på Tranebergs vårdcentral i Alvik.

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M), hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L), tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C), vårdutvecklingslandstingsrådet Ella Bohlin (KD) samt miljö- och kollektivtrafiklandstingsrådet Tomas Eriksson (MP) var alla på plats för att peka ut de viktigaste delarna.

Moderat doldis från Älvsjö ska städa upp i landstinget

Den största satsningen i budgeten för nästa år är enligt de blågröna de 360 miljoner kronor som läggs på att förbättra primärvården.

Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) säger att merparten ska gå till ett primärvårdslyft.

– Hela landet pratar om hur man ska stärka primärvården. Nu ska vi se till att stockholmarna får välja sin egen fasta husläkare och att vårdcentralerna får resurser att klara av det här uppdraget. Vi kommer att arbeta med det här hela vårdcentralen. Med den här vårdcentralen, Tranebergs vårdcentral, som inspiration. Här kan man redan i dag välja sin fasta husläkare, säger hon.

Skatten oförändrad

Landstingsskatten behålls oförändrad till 12,08 kronor per intjänad hundralapp.

Klart är också att SL:s 30-dagarskort höjs med 30 kronor den 1 januari 2019 för att därefter kosta 890 kronor per månad. Detta är helt i linje med den överenskommelse som Alliansen och Miljöpartiet slöt i landstinget 2016 och som sträcker sig till och med 2019.

Moderaterna gör överenskommelse med MP: SL-kortet blir 40 kronor dyrare

Effektiviseringar att vänta

Enligt finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) har utgångspunkten för budgetarbetet varit att landstinget står på en stark ekonomisk grund men att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt.

– Det kan ses som en självklarhet, men det tål att upprepas. Vi ska banta vår administration, vässa vår byråkrati och städa trappan uppifrån vad gäller regionstyrelsens förvaltning. Det frigör pengar till det som är riktigt viktigt för våra medborgare, säger Svenonius.

HELA LISTAN: Här är SL:s alla nya busslinjer i Stockholm 2019

Blågröna. Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M), tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C), hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L), miljö- och kollektivtrafiklandstingsrådet Tomas Eriksson (MP) och vårdutvecklingslandstingsrådet Ella Bohlin (KD). Foto: Clarence Frenker

Mer ur budgeten

Budgeten i sammanfattning

Ökat fokus på primärvården.

Fast husläkare till alla som vill.

Första linjens psykiatri byggs ut.

En handlingsplan för att motverka självmord ska börja användas i alla berörda verksamheter.

Vårdvalen ska ses över för ökad samverkan.

Skifte i personalpolitiken. Fler beslut ska fattas av personal och chefer, färre av politiker.

Kösatsning för bättre vårdflöden på 70 miljoner kronor.

200 miljoner kronor läggs på utbildning och kompetensutveckling, så som fler AT- och ST-tjänster samt betald specialistutbildning för sjuksköterskor och underköterskor.

Kraftig utbyggnad av pendelbåtstrafiken i regionen med två försök på nya linjer.

Permanentning av det regionala cykelkansliet och snabbare utbyggnad av regionala cykelstråk.

Riktad satsning görs på busstrafiken med 160 miljoner kronor som ger drygt 127 000 nya avgångar i länet nästa år.

Budgeten i siffror

Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp.

Taxorna inom kollektivtrafiken höjs till motsvarande 890 kronor för ett 30-dagarskort från den 1 januari 2019.

Nämnderna tillförs 78,1 miljarder kronor i anslag för 2019, vilket är 2,9 miljarder kronorn (+3,9 procent) mer än budgeten för 2018.

Hälso- och sjukvården får 64,2 miljarder kronor för 2019, vilket är 2,3 miljarder kronor (+3,8 procent) mer än budgeten för 2018.

Kollektivtrafiken tillfärs 10,7 miljarder kronor för 2019, vilket är 390 miljoner kronor (+3,8 procent) mer än budgeten för 2018.

Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 15,7 miljarder kronor varav 7,4 miljarder kronor i vården och 8,1 miljarder kronor i kollektivtrafiken (inklusive utbyggd tunnelbana).

Visa merVisa mindre