Från 50 kilometer i timmen till 30 eller 40 – snart får du sakta ner på 24 vägar på Lidingö. Foto: Mostphotos

Här är vägarna som får sänkt hastighet på Lidingö

Efter sommaren ändras den högsta tillåtna farten på 26 vägar på Lidingö. I två fall höjs den, och på resterande 24 vägar sänks hastighetsgränsen.

 • Publicerad 05:00, 1 jul 2020

Efter sommaren gäller det att vara uppmärksam på skyltarna för hastighetsgränser på Lidingö. Då kommer nämligen hastighetsgränsen ändras på 26 platser på ön.

I två fall handlar det faktiskt om en höjning av gränsen, men i de allra flesta fall sänks den från 50 kilometer i timmen till 30 eller 40 kilometer i timmen (se faktarutan nedan).

– Vi sänker farten för biltrafik framför allt i bostadsområdena för att öka säkerheten och skapa mer lugn och trygghet där, säger Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD) och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, till Lidingö stads hemsida.

Fakta

Här ändras hastighetsgränsen

Från 50 till 30 km/h

 • Ceremonimästarvägen
 • Korsfararvägen
 • Ängsklockevägen
 • Törners väg
 • Finedalsvägen
 • Badbergsvägen
 • Storgårdsvägen
 • Lillgårdsvägen
 • Höggårdsvägen
 • Förrådsvägen
 • Trasthagen
 • Kottlavägen, mellan Djupadalsvägen och korsningen med Lidingöbanan. Sänks från tidsbegränsad 30 km/h och 50 km/h till 30 km/h dygnet runt
 • Kottlavägen, på en 300 meter lång sträcka vid övergångsstället vid infarten till Kottlavägen 116 (Futuraskolan). Från 50 km/h till tidsbegränsad 30 km/h, vardagar klockan 07.00-18.00
 • Lerbovägen, mellan Högsätravägen och Lerbovägen (vid Max)
 • Läroverksvägen, mellan Högsätravägen och strax norr om Svalvägen
 • Bodalsvägen, mellan Södra Kungsvägen och Farkostvägen
 • Larsbergsvägen, från vändplanen vid Larsbergsvägen 47 fram till vägens slut österut

Från 50 till 40 km/h

 • Banérförarvägen, mellan korsningen med Vasavägen och befintlig 30-sträcka vid Banérförarvägen 15
 • Kottlavägen, mellan Storgårdsvägen och Djupadalsvägen
 • Kottlavägen, från korsningen med Lidingöbanan ut till Södra Kungsvägen
 • Herserudsvägen, mellan Solstigen och Islinge hamnväg
 • Södra Kungsvägen, mellan befintligt 50/60-vägmärke, öster om korsningen med Kottlavägen och befintligt 30/50-vägmärke, väster om samma korsning
 • Södra Kungsvägen, mellan befintlig 50/30-vägmärke, strax öster om Skärsätra hållplats, till Södra kungsvägen, strax öster om korsning med Lidingöbanan.
 • Larsbergsvägen, mellan befintligt 50/30-vägmärke, strax norr om Larsbergsbron, till vändplanen vid Larsbergsvägen 47

Här höjs hastighetsgränsen

 • Södra Kungsvägen, strax öster om korsningen med Lidingöbanan, till befintligt 60/50-märke i höjd med Larsbergs hållplats. Höjs från 50 till 60 kilometer i timmen.
 • Agavägen, där gång- och cykelbanan ansluter Agavägen vid spårvagnsdepån, fram till Brostugevägen. Hastighetsgränsen höjs från 30 till 40 kilometer i timmen

De nya hastigheterna börjar gälla först efter sommaren och när nya skyltar kommit på plats. I vissa fall kommer vägen att behöva anpassas till den nya högsta tillåtna hastigheten.

Källa: Lidingö stad
Visa merVisa mindre