Budgetbeslut. På tisdagen fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om årets budget. Bilden är en arkivbild. Foto: Sacharias Källdén

Här är utmaningarna i Järfällas skolbudget

På tisdagen klubbades budgeten för Järfällas för- och grundskolor, och det finns flera utmaningar när det gäller att få pengarna att räcka till. Bland annat att säkerställa stöd till elever med särskilda behov och att möta ökade kostnader för lärarlöner.

  • Publicerad 16:29, 5 mar 2019

På tisdagskvällen fattade barn- och ungdomsnämnden i Järfälla beslutet att anta årets budget för kommunens för- och grundskolor.

Förra året gick nämnden back med 9,8 miljoner, vilket till största delen berodde på ett underskott bland för- och grundskolorna på 9,4 miljoner. Underskottet berodde bland annat på ett lägre elevantal och högre lokalkostnader.

– Det är en utmaning, men vi har höjt skolpengen och det är upp till rektorerna att avgöra var pengarna behövs mest i de enskilda skolorna, säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Skolpengen höjs med 2,4 procent, motsvarande 79 miljoner kronor, inklusive en omfördelning av pengar från fritids till årskurs 1-5 i grundskolan.

Några av årets utmaningar som pekas ut i budgetförslaget är liksom föregående år stigande lönekostnader och lokalkostnader, och planeringen framåt gällande hur många nya skolplatser som behövs när kommunen växer.

En annan ekonomisk utmaning är behovet av stöd till elever med särskilda behov, något kommunen dock måste möta för att följa skollagen.

Vad gäller elevhälsan planerar Alliansen (M, L, KD, C) att göra en kartläggning av den för att se vilka behov som finns. Det ska också tas fram en handlingsplan för hur alla elever ska bli gymnasiebehöriga.

Trots allt säger Nikoletta Jozsa att hon ser på det kommande året "med tillförsikt".

– Jag är försiktigt positiv. Vi har väldigt duktig personal som arbetar fokuserat ute i våra skolor, och vi har försökt lägga så mycket pengar på det här som vi kan utifrån de budgetförutsättningar vi haft, säger hon.

S-toppen om Järfällaskolornas sparkrav

"En nedskärning"

Men den rödgröna oppositionen (S, V, MP) är kritiska mot budgeten och anser att höjningen av skolpengen inte är tillräcklig.

– Det är en nedskärning, eftersom lönerna kommer stiga med mer än 2,4 procent. Samtidigt höjs inte pengen till elevhälsan, vilket rimmar illa med att det är vad Alliansen säger sig satsa på, säger Jiang Millington, tf gruppledare för Miljöpartiet i Järfälla.

Hon är också kritisk till att det kan komma att försvinna 26 tjänster från för- och grundskolorna enligt budgetförslaget. Men Annika Ramsell, barn- och ungdomsdirektör, menar att så inte behöver bli fallet.

– Det vet man inte, en budget är alltid en prognos. Det här är en sammanställning från de olika enheterna som beskriver var de kan behöva skära ner, på grund av att de har färre elever. Samtidigt får andra skolor får fler elever och kan därför behöva anställa mer personal. Det ser olika ut mellan våra skolor, säger Annika Ramsell.

Facket efter sparkkraven i Järfällas skolor: "Behövs mer pengar"

Facken kritiska mot Alliansens skolbudget i Järfälla