Solpaneler är hett i höst. Foto: Oliver Lindkvist

Här är taken på Lidingö som får solpaneler

Lidingö stad satsar på förnybar energi. Flera byggnader får solpaneler på taken nu i höst. Det är skolor, idrottsanläggningar och äldreboenden.

  • Publicerad 10:14, 21 sep 2018

Childhoodhallen, Rudboda skola, Siggebogården och Hersby skolas matsal. De är alla byggnader som får alla solceller på taken nu i höst.

Solcellssatsningen är en del av Lidingö stads miljöarbete, där en målsättning är att använda mer förnyelsebara energikällor.

Billigare energi

Ishallen Childhoodhallens tak får den största anläggningen, 750 kvadratmeter paneler på taket som ska stå för drygt tio procent an anläggningens energiförbrukning. Därmed kommer solen att hjälpa till att frysa isen i hallen.

Projektet innebär en energibesparing på 125.000 kronor enligt Lidingö stad.