Här är stadsdelens farligaste platser

Flera platser i Stockholm utmärker sig när det gäller var flest våldsbrott begås utomhus. I Hässelby-Vällingby handlar det inte helt oväntat om de största centrumen – Vällingby, Hässelby gård och Hässelby strand. Solursparken är det mest brottsutsatta grönområdet i stadsdelsområdet.

  • Publicerad 13:27, 6 dec 2016

Mitt i har tagit fram statistik från Polisen som visar den geografiska platsen för var ett specifikt våldsbrott utomhus har begåtts under de två senaste åren. Genom att föra in koordinaterna för brotten i ett kartprogram målas en tydlig bild upp över utsatta områden.

”Vällingby centrum är ju ett nav och det genererar ju många anmälningar.”

Flera platser i Stockholm utmärker sig när det gäller var flest våldsbrott begås utomhus. I Hässelby-Vällingby handlar det framförallt om de Vällingby centrum och Hässelby gård. En bild som knappast förvånar polisen.

– Det är ju en stor genomströmning av folk, särskilt Vällingby centrum är ju ett nav och det genererar ju många anmälningar, säger Håkan Thor, kommunpolis för Hässelby-Vällingby.

Han berättar att det är just till Vällingby centrum och Hässelby gård som polisen har flest ärenden.

– Det är de två mest vanligaste platserna som vi åker på uttryckningar till och gör ingripanden, säger Håkan Thor.

Hässelby- och Vällingbybor känner sig mindre trygga en genomsnittlig stockholmare. Det visar stadens senaste medborgarenkät från tidigare i år. Hela 58 procent av invånarna i stadsdelsområdet känner sig trygga när de går ensam hemma på kvällen. I hela staden ligger snittet på knappt 40 procent.

Hälften av invånarna otrygga

Hälften av invånarna i stadsdelsområdet tycker sammantaget att stadsdelen är trygg att bo i, vilket går att jämföra med att nära 80 procent av alla stadens invånare känner sig trygga.

Över hälften av Hässelby- och Vällingbyborna känner sig enligt medborgarundersökningen trygg i parkområden. Och det finns en park som sticker ut i statistiken – Solursparken i Vällingby. Här har 16 våldsbrott skett de senaste två åren.

Övriga parker och torg i stadsdelsområdet har endast ett till sex brott anmälts under samma period. Polisen menar att det inte är förvånande att Solursparken är extra utsatt.

”Det sitter ju en del missbrukare på bänkarna och de flesta begår brotten mot varandra. ”

– Solursparken har lyfts fram som en plats som folk tycker är lite kymig ibland när man går förbi. Det sitter ju en del missbrukare på bänkarna och de flesta begår brotten mot varandra. Men sitter det skräniga fulla människor och det är lite ödsligt i övrigt här så bidrar det till en helhetsbild som gör att det känns lite kymigt, säger Håkan Thor.

Polisen har under det senaste året kartlagt stadsdelsområdet för att ta reda på var flest brott begås och var folk känner sig trygga. Kartläggningen har resulterat i tre fokusområden – Hässelby gård, Smedshagen och Grimsta. Det här är också fokusområden för stadsdelsförvaltningen.

Få brott i Smedshagen

Men enligt siffrorna som Mitt i har tagit del av så sker väldigt få våldsbrott utomhus i Smedshagen/Åkermyntan och Grimsta jämfört med tidigare nämnda centrum.

– Det bor ju färre människor i Smedshagen i jämförelse med till exempel Hässelby gård. Smedshagen och Åkermyntan är inte jättebrottsdrabbat, det sticker inte ut. Men vi har hört upprörda medborgare som menar att det blivit mer ungdomshäng här och vi har därför ökat vår närvaro här, säger Håkan Thor, som också säger att det generellt kan finnas ett mörkertal vad gäller brott.

”Sedan har det ju varit en del bilbränder i Grimsta tidigare i år.”

Grimsta är något mer brottsdrabbat än Smedshagen.

– Den här typen av brott ligger ändå lågt skulle jag vilja säga, sedan kan det pågå brott av annan karaktär, kanske klagomål på grannar. Sedan har det ju varit en del bilbränder i Grimsta tidigare i år, säger Håkan Thor.

Fakta

Parker och torg i Hässelby-Vällingby

Så många våldsbrott utomhus (ej mord) har skett i grönområden de senaste två åren:

Solursparken: 16
Vällingby torg: 7
Grimstafältet: 5
Hässelby torg: 3
Grimstaskogen: 3
Maltesholmsbadet: 2
Hässelby strandpromenad: 2
Grimsta IP: 2
Maltesholmstorget: 1
Bunnsparken, Hässelby villastad: 1
Rosenparken, Hässelby villastad: 1
Hässelby IP: 1
Gökörten: 1
Grantoppen, Hässelby villastad: 1
Råcksta begravningsplats: 1
Nälstastråket: 1

Källa: Polisen
Visa merVisa mindre

Fakta

Utomhusvåldet i siffror

70 procent av våldsbrotten begås på kvälls- och nattetid, mellan klockan 18-06.

56 procent av brotten begås på en fredag, lördag eller söndag.

74 procent av offren är män.

19 procent av våldsbrotten i Stockholm stad sker inom 100 meter från en t-banestation.

Vid fullmåne sker det inte fler våldsbrott än andra dagar.

Polisanmäld våldtäkt, misshandel och rån i Stockholm län utomhus oktober 2014 till oktober 2016.

Baserat på polisanmälda våldtäkter, misshandlar och rån i Stockholm län utomhus oktober 2014 till oktober 2016.

Källa: Polisen
Visa merVisa mindre

Fakta

De är räddast att gå utomhus

Något som är motsägelsefullt när det gäller våldsbrott är att de är oroligast för att råka ut för våld är den grupp som har minst risk att drabbas – äldre kvinnor.

Minst rädda är unga män, trots att det är just den gruppen som har störst risk att utsättas för våldsbrott.

Runt 2,5 procent av männen och 1,5 procent av kvinnorna uppger varje år att de blivit utsatta för misshandel.

Men det är stora skillnader mellan könen på var våldet sker. Kvinnor har störst risk att utsättas för våld i hemmet. Medan män har störst risk att utsättas i ett krogtätt område.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen, Jerzy Sernacki, professor kriminologi
Visa merVisa mindre