Vision. Det här är stadens tidiga skiss över den nya badanläggning som ska ersätta gamla Liljeholmsbadet. Foto: Stockholms stad

Här är stadens plan för ett nytt Liljeholmsbad

Nästa vecka tas officiellt beslut om Liljeholmsbadets varande, eller icke varande. Samtidigt har staden nu presenterat en plan för en pontonanläggning som ska ta gamla badets plats.

  • Publicerad 16:09, 11 jun 2021

Kampen om Liljeholmsbadet har pågått i åratal. Staden har länge vidhållit att badet är i så pass dåligt skick att det inte går att rädda, samtidigt som många medborgare ställt sig kritiska till den planerade rivningen. De menar att staden förlitat sig på bristfälliga utredningar och uppblåsta kostnadskalkyler.

Liljeholmsbadets framtid avgörs på onsdag, med en byråkratisk tvåstegsraket. På stadsbyggnadsnämndens sammanträde finns två punkter som rör badet – ett rivningsbeslut och ett ärende om uppförande av en ny pontonanläggning.

För ett otränat öga kan det vara svårt att skilja det gamla badet från den konceptbild staden tagit fram.

– Det måste utseendemässigt se likadant ut. Det som ger oss möjlighet att bygga nytt är av hävd, att badet legat där så länge. Vi måste utgå från hur den befintliga byggnaden ser ut, och det är vad som finns att förhålla sig till när man bygger, säger fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M).

Sista striden om Liljeholmsbadets framtid

Inte säkert med bad i huset

Den nya anläggningen ska i så fall uppföras på samma plats där gamla badet ligger i dag. I det här skedet rör det sig dock bara om ett förhandsbesked, som i princip bara tillåter att en ny pontonanläggning uppförs, med samma volym och ungefär samma gestaltning.

Att det blir ett nytt bad i huset är alltså inte säkert, utan den saken prövas i en senare bygglovsprocess.

– Inte bara köpeskilling kommer vara avgörande när vi ska välja aktör, utan även plan och vision ska tas i beaktning. Vi vill hitta en aktör som är bra och långvarig.