Arbetet med nya Skurubron kommer att påverka Nacka/Värmdö-trafiken i sommar. Foto: Christian Lärk

Här är sommarens störande trafikarbeten i Nacka

Nya Skurubron, sprängningarna för tunnelbana utmed Värmdövägen/Värmdöleden och ombyggnaden av Mensättravägen i Orminge. Här är de stora vägarbetena som kan ställa till det i Nackatrafiken i sommar.

  • Publicerad 05:31, 23 jun 2020

Sommar är inte bara sol, strand, bad och glass. Det är också svettig bilkö, skrikande barn i baksätet och förvirring när tågen byter spår.

Trots att coronaviruset i mångt och mycket vänder upp och ner på det normala, ser sommaren 2020 ut att bli lika trafikstrulig som vanligt. Flera arbeten görs för att förbättra kapaciteten i Stockholmstrafiken.

I Nacka rullar arbetet med nya Skurubron på, liksom förberedelserna för nya tunnelbanan. Dessutom fortsätter arbetena med att göra om Sickla indsutriväg och Mensättravägen i Orminge. Här är detaljerna:

1. SKURUBRON – VÄG 222 – TRAFIKPLATS SKURU, TRAFIKPLATS BJÖRKNÄS

Visionsbild över nya Skurubon. Illustration: Arkitektbyrå Dissing+Weitling

Vad: Trafikplats Skuru påbörjas. Bro över Skurusundet byggs och inleds med nya brostöd. Ombyggnationer av gång- och cykelväg samt trafikplatser ska genomföras.

Påverkan: Hastigheten sänks till 60 km/h under vissa perioder. Alla körfält är öppna men med vissa sidoförflyttningar. De nya brostöden som byggs berör trafiken på väg 222 och båttrafiken i Skurusundet på grund av sprängningar vid fasta tider. Avstängningar pågår i max tio minuter åt gången. I juni kommer gång- och cykelvägen vid Skuru trafikplats att ledas om.

När: Sommaren 2020.

2. SALTSJÖBANAN / VÄRMDÖVÄGEN – ARBETSTUNNEL FÖR BLÅ LINJE TILL NACKA VID VÄRMDÖVÄGEN/ALPHYDDEVÄGEN

Vad: Vid Värmdövägen, strax öster om infarten till Alphyddevägen, byggs arbetstunneln som behövs för att bygga station Sickla och de anslutande spårtunnlarna.

Påverkan: Sprängningar på fasta tider stoppar trafiken under max tio minuter per tillfälle på anslutande vägar och gång- och cykeltrafiken stoppas förbi området. Saltsjöbanans Nacka Station kommer att behöva tömmas en kort stund vid varje sprängning.

När: Sommaren 2020.

3. SICKLA INDUSTRIVÄG OCH VÄRMDÖVÄGEN – GRUNDLÄGGNING AV SICKLA STATIONSHUS

Visionsbild över nya Sickla Industriväg. Illustration: Nacka kommun

Vad: Grundläggningsarbeten för Sickla stationshus där två entréer på tunnelbanans Blå linje till Nacka ska ligga.

Påverkan: Sprängningar för stationshuset sker på fasta tider och närliggande vägar kommer att stängas av under max tio minuter vid varje tillfälle. Det gäller både Sickla industriväg och Värmdövägen. Även trafik på närliggande gång- och cykelvägar stoppas. Tvärbanan och Saltsjäbanan påverkas inte av sprängningarna men perrongen på Sickla station kommer att behöva tömmas en kort sund i samband med sprängningarna.

När: Augusti 2020.

4. VÄRMDÖVÄGEN – ARBETSTUNNEL FÖR BLÅ LINJE TILL NACKA VID JÄRLA ÖSTRA SKOLVÄG

Vad: I Järla byggs arbetstunneln som behövs för att bygga station Järla och de anslutande spårtunnlarna.

Påverkan: Sprängningar kommer att stoppa trafiken på närliggande vägar under max tio minuter per tillfälle. Det gäller trafik på Värmdövägen i höjd med Järla. Även gång- och cykeltrafik kommer att stoppas förbi området.

När: Vardagar klockan 10.20, 12.20 och 14.20 till efter sommaren 2020.

Såhär ser visionsbilden för nya tunnelbanan i Järla ut. Foto: SLL.

5. VÄRMDÖLEDEN I HÖJD MED TRAFIKPLATS SKVALTAN – ARBETSTUNNEL FÖR BLÅ LINJE TILL NACKA VID SKÖNVIKSVÄGEN/SKVALTAN

Vad: Söder om Skönviksvägen, ungefär i höjd med trafikplats Skvaltan, byggs arbetstunneln som behövs för att bygga station Nacka och de anslutande spårtunnlarna.

Påverkan: Sprängningar kommer att stoppa trafiken på närliggande vägar under max tio minuter per tillfälle. Det gäller trafik på Värmdöleden i höjd med trafikplats Skvaltan. Beroende på var på arbetsområdet sprängningar sker kommer trafik på hela eller delar av Värmdöleden att stoppas under sprängningarna. Även gång- och cykeltrafik kommer att stoppas förbi området.

När: Sprängningarna pågår under sommaren och en bit in under hösten på måndag-torsdag kl.10.00, 14.00 och 19.30, samt på fredagar kl.10.00.

6. MENSÄTTRAVÄGEN – EN DEL AV SAMORDNINGSPROJEKT ORMINGE

Visionsbild Mensättravägen. Illustration: Brunnberg & Forshed

Vad: Mensättravägen byggs om och breddas, gatan får totalt fyra cirkulationsplatser och gång- och cykelväg till och från Orminge centrum. vattenfall gräver ner luftburna kraftledningar.

Påverkan: Begränsad framkomlighet då ett körfält kommer att vara avstängt under hela ombyggnaden.

När: Sträckan Skarpövägen till Edövägen klar i augusti. Edövägen till Ormingeringen i oktober.

7. ALMVÄGEN/ÄLTAVÄGEN/SOLVÄGEN

Vad: Arbete med nya vattenledningar på Almvägen.

Påverkan: Motortrafik leds om från Almvägen till Ältavägen under drygt fyra veckor. Tre busshållplatser flyttas från Almvägen/Oxelvägen till Ältavägen.

När: Almvägens avstängning gäller 11 juli-12 augusti. Både innan och efter den perioden görs vissa förberedande och avslutande arbeten nattetid. 24 augusti ska det vara helt klart.

… och här är fler arbeten som påverkar stockholmstrafiken

Scrolla ner för att läsa om arbeten som påverkar spårarbeten.

1. E18 – STRÄCKA MELLAN DANDERYDS KYRKA OCH LAHÄLL

Vad: Kollektivtrafiken ska breddas och förbättras och ett nytt trafiksystem som ska varna för köbildning ska installeras.

Påverkan: Kollektivtrafikkörfälten stängs av i båda riktningar och bussarna kommer att köa i den vanliga körfälten. Hastigheten sänks till 70 km/h.

När: April 2020 till och med hösten 2020.

2. E18 – TRAFIKPLATS ARNINGE OCH 500 METER I VARJE RIKTNING

Visionsbild Arninge station. Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter

Vad: Busshållplatser vid E18 och en gångbro över motorvägen som binder samman Roslagsbanan med buss och andra resesätt ska byggas.

Påverkan: Ett av två körfält i vardera riktning stängs av. Gångbron kräver avstängning av E18 och trafiken leds om till en tillfällig förbifart väster om E18. Norrgående påfartsramp till E18 från trafikplats Arninge är också fortsatt avstängd.

När: Sex veckor under sommaren.

Vid trafikplats Arninge byggs en bro över motorvägen för att binda samman Roslagsbanan med buss och andra resesätt. Foto: Most Photos.

3. VÄG 265 – HÄGGVIKSTUNNELN, NORRORTSLEDEN, HÄGGVIK 

Häggvikstunneln. Foto: Trafikverket

Vad: Underhållsåtgärder. Nya brofogar placeras och gjutningsarbeten ska genomföras.

Påverkan: Västergående tunnel, mot E4, stängs av. Trafiken leds över till östergående tunnelrör där trafiken får ett körfält vardera. Hastigheten kommer att sänkas.

När: Vecka 27–31.

 

5. VÄG 261 – EKERÖVÄGEN

Illustration av delar av den färdiga Ekerövägen. Illustration: Trafikverket

Vad: Ekerövägen ska breddas för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken i riktning mot Ekerö. E4 Förbifart Stockholm knyter ihop norra och södra Stockholm och ger Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet.

Påverkan: Ombyggnad längs hela sträckan, störst påverkan mellan Lindö tunnel – Edeby och mellan Edeby – Nockeby.

När: Sommaren 2020.

6. E4/E20 – ESSINGELEDEN

Vad: Broreparationer vid trafikplats Nyboda, Kristineberg och på Karlsbergsbron. Vid trafikplats Fredhäll pågår tre olika arbeten under sommaren.

Påverkan: Reparationerna sker i första hand nattetid 23.00-05.00. Under arbetet kommer enbart ett körfält vid Nyboda vara öppet. På dagtid är det full framkomlighet förbi vägarbetsplatsen. Avfartsrampen vid trafikplats 160B vid Fredhäll kommer att vara avstängd och trafiken hänvisas att köra av vid trafikplats 160A. I övrigt kan något begränsad framkomlighet uppstå.

När: Nattetid, 23.00-05.00, sommaren 2020. Arbetet vid Fredhäll pågår mellan vecka 27 till och med vecka 30.

Vid trafikplats Fredhäll pågår tre olika arbeten under sommaren. Foto: Most Photos.

7. E4/E20 – MELLAN VÅRBY TRAFIKPLATS OCH BREDÄNGS TRAFIKPLATS

Vad: Flera olika arbeten pågår på sträckan för bygget av den nya sträckningen Förbifart Stockholm.

Påverkan: Sänkt hastigheten förbi arbetsplatsen. Deb södergående avfartsrampen på trafikplats Lindvreten södra kommer att stängas av.

När: Sommaren 2020.

8. Väg 226 – MELLAN HUDDINGE GYMNASIUM OCH STUVSTALEDEN/ÅGESTAVÄGEN

Vad: Gång- och cykelväg, nytt busskörfält och en tydligare barriär i mitten av vägbanan ska byggas.

Påverkan: Hastigheten sänks och framkomligheten begränsas.

När: Sommaren 2020.

9. E4 – HÄGGVIK

Vad: Brobyggen för anslutningar till Förbifart Stockholm.

Påverkan: Körfält flyttas och hastigheten sänks.

När: Sommaren 2020.

10. E4 OCH VÄG 268 VID VATTHAGEN 

Vad: Brorenoveringar.

Påverkan: Sänkt hastighet på broarna längs med väg 268. Fordon med höjd över 3,9 meter led upp ramper. Ett körfält på E4 stängs av nattetid.

När: Vecka 26-31.

11. E4 – MELLAN TRAFIKPLATS MÄRSTA OCH ARLANDA

Vad: Ny passage under E4 byggs.

Påverkan: Sänkt hastighet, flyttning av körfält och tillfälliga omledningar.

När: Sommaren 2020.

Ny passage under E4 byggs vid Arlanda. Foto: Trafik Stockholm.

12. VÄG 73 – TRÅNGSUND

Vad: Brofogar på avfartsrampen vid trafikplats Trångsund byts ut.

Påverkan: Avfartsrampen i norrgående riktning vid trafikplats Trångsund stängs av. Den norrgående trafiken till Trångsund/Farsta leds om vid trafikplats Skogås och hänvisas till Gamla Nynäsvägen. Arbetet kommer att medföra buller under kortare perioder.

När: 18 maj – 18 augusti.

13. E18 – ROSENKÄLLA-BROTTBY OCH TRAFIKPLATS SÖDERHALL-TRAFIKPLATS LEDINGE

Vad: Beläggningsarbete.

Påverkan: Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

När: Sommaren 2020.

14. VÄG 73 – TRAFIKPLATS SEGERSÄNG-VÄSTERHANINGE

Vad: Beläggningsarbete.

Påverkan: Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

När: Sommaren 2020.

15. E4 – TRAFIKPLATS SÖDERTÄLJE

Vad: Broreparationer.

Påverkan: Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet nattetid 21.00-05.00.

När: Sommaren 2020.

16. VÄG 275 – SKATTGÅRDVÄGEN/BERGSLAGSVÄGEN (MELLAN HJULSTA OCH VINSTA)

Vad: Förberedande arbete inför bygget av ny cirkulationsplats.

Påverkan: Där Skattgårdsvägen korsar Bersglagsvägen kommer det att vara avstängt i båda riktningarna. Omledning sker via Lövstavägen som kommer att ha avsmalnade körfält väster om Bergslagsrondellen.

När: Sommaren 2020.

17. MALMSKILLNADSGATAN

Visionsbild Malmskillnadsgatan Illustration: Vasakronan/TMRW

Vad: Bron under gatan rustas upp samtidigt som gatumiljön får en uppfräschning.

Påverkan: Gatan från Mäster Samuelsgatan och bron över Hamngatan stängs av.

När: 18 mars-31 december

18. TORSGATAN

Karta över hela projektområdet. Illustration: Stockholms stad

Vad: Torsgatan ska få bredare cykelbanor, upphöjda överfarter och på vissa ställen bredare trottoarer med ny belysning, sittplatser och träd.

Påverkan: Gående leds om medan bilar och cyklister får samsas på mindre utrymme.

När: Fram till juli 2020.

19. VASAGATAN

Framkomligheten begränsas på Vasagatan i sommar. Foto: Most Photos.

Vad: Gatan byggs om med bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler träd, fler sittplatser och ny gatubelysning.

Påverkan: Begränsad framkomlighet för alla trafikanter. Ett körfält i vardera riktning.

När: Mitten av september 2020. Nya infästningar för linspänd gatubelysning kommer att monteras med skylift maj-augusti 2020.

Sommarens största spårbeten

20. MÄLARBANAN – JÄRNVÄGSSTRÄCKAN TOMTEBODA-KALLHÄLL

Vad: Mälarbanan byggs ut från två spår till fyra. Hela järnvägsanläggningen byts ut.

Påverkan: Tågsträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg stängs av. Resenärer uppmanas till alternativa resvägar eller att resa med ersättningstrafik. Pendeltågsresenärer hänvisas till ersättningsbuss till tunnelbanans blå linje som förstärks.

När: 4 juli – 27 juli.

21. FJÄRRTÅGEN – GETINGMIDJAN

Flygfoto över Getingmidjan. Foto: Hans Ekestang

Vad: Sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra rustas upp. Under sommaren 2020 byts broöverbyggnaden över Norrström.

Påverkan: Helavstängning av sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra. Fjärrtågen avgår från Stockholm Södra.

När: 22 juni – 17 augusti.

Under sommaren 2020 byts broöverbyggnaden över Norrström. Foto: Most Photos.

OBS!! Trafikverket, Stockholms stad, Nacka kommun och Region Stockholm understryker dock att tidsplanerna kan komma att ändras eftersom tiderna är så osäkra. Du som resenär uppmanas därför hålla ett extra öga på trafikinformationen i år.