Här är Solnabornas viktigaste valfrågor

Vi går in i valåret och snart lär partiernas kampanjer dra igång på allvar. Vi frågade fem Solnabor om vilka frågor de anser är viktigast just nu.

  • Publicerad 08:50, 18 jan 2022

Ismail Yavuz, Hagalund. Foto: Stefan Källstigen

Ismail Yavuz, 69, Hagalund:

"Vi behöver mer polisbevakning här i Hagalund. Det finns problem med gängkriminella och annan brottslighet, och man blir orolig för ungdomarna. Jag har själv barnbarn i 20-årsåldern. Det är bra att man fått igång ungdomsgården och polis­närvaron har faktiskt ökat, men det behövs mer.

Och bättre belysning så att det känns tryggt på kvällarna. Jag har bott i Hagalund i över 30 år och trivs jättebra, jag gillar det mångkulturella, närheten till naturen. Men det har blivit lite oroligt i området"

Visa merVisa mindre

Margareta Wåström, Västra skogen. Foto: Anna Wachenfeldt

Margareta Wåström, 69, Västra skogen:

"Som fotgängare retar jag mig på att det stängs av vägar och stråk vid alla byggen. Jag promenerar nästan överallt och får ofta gå i kringelikrokar och långa omvägar för att komma fram. Det borde kunna gå att planera bättre vid ombyggnationer".

Lauren Suckow, Hagalund. Foto: Anna Wachenfeldt

Lauren Suckow, 22, Hagalund:

"Satsa på cykelbanor. Jag tycker att Solna redan i dag är en bra cykelstad, jag är från USA och det är stor skillnad – här finns välfungerande stråk och man kan cykla överallt. Gärna mer sådant. Sen tycker jag att man ska bevara träd och grönska så att inte känslan i staden blir för industriell".

Marianne Ström, Hagalund. Foto: Anna Wachenfeldt

Marianne Ström, 75, Hagalund:

– Jag är faktiskt ganska arg på politikerna. Det byggs och byggs, bara bostadsrätter, och det blir mer och mer trafik. Jag tror att folk i Solna gärna skulle betala en extra krona i skatt för att få det bättre. Satsa på våra ungdomar i stället för att lägga ned skolor och fotbollsplaner.

Peter Gadd, Skytteholm. Foto: Anna Wachenfeldt

Peter Gadd, 67, Skytteholm:

"Sluta upp att bygga kontor. Det behövs inga fler nu efter corona. Sen tycker jag man borde satsa på skolan. Solna ligger så långt ned i alla mätningar, öka lärartätheten och gör klasserna mindre. En ordentlig satsning på kommunala skolan behövs".