Här är SL:s alla trafikförändringar 2020

SL gör justeringar i kollektivtrafiken för att bättre matcha stockholmarnas resvanor. Det här är de förändringar som ska genomföras med start 15 december.

  • Publicerad 11:10, 21 nov 2019

Minskad turtäthet på blåa linjen på grund av förberedande byggarbeten. Men däremot mer pendeltågstrafik. Det är lite av nyheterna i SL:s förändringar för nästa år.

– Pendeltågsresandet ökar i hela Stockholmsregionen och på Södertäljegrenen är behovet av utökad trafik som störst. Därför är vi glada över att kunna höja kapaciteten där, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör vid SL, i ett pressmeddelande.

Lista: Här är SL:s alla nya bussförändringar

De flesta förändringarna sker i samband med att den nya tidtabellen börjar gälla den 15 december.

MER PENDEL FÖR PENDLARE. SL gör justeringar i kollektivtrafiken inför nästa år. Foto: StockholmDirekt

DE HÄR FÖRÄNDRINGARNA GENOMFÖRS

TUNNELBANA

Grön linje
Mindre justeringar i både förmiddags- och eftermiddagsrusningen. Förväntas skapa stabilare trafik och mindre trängsel.

Röd linje
Mindre justeringar i morgonrusningen för att minska trängselnivåer. Utbudsanpassning söndag kväll, minskat utbud efter kl. 21.00 då resenärsunderlaget inte motiverar trafikeringen som den varit under 2019.

Blå linje
Till följd av Förvaltning för utbyggd tunnelbanas förberedande arbeten vid Kungsträdgården glesas trafiken ut något i rusningen från 6-minuters trafik till 7- minuterstrafik på respektive linje, vilket ger en turtäthet på 3,5 min på den gemensamma sträckan, istället för tidigare 3-mintrafik.

Under sommaren 2020 kommer ett flertal större projekt påverka tunnelbanetrafiken, exempelvis arbetet med att bygga ut tunnelbanan och sista etappen av renoveringen av Söderströmsbron. Trafikförvaltningen bedömer resenärspåverkan att vara i samma nivå som under sommaren 2019.

PENDELTÅG

Södertäljelinjen
Trafiken på Södertäljelinjen får justerade avgångstider och fler avgångar i hög- och mellantrafiken på vardagar. Det innebär sex avgångar i timmen från Södertälje under hela högtrafiken. Linje 44 förlängs till Tumba vilket innebär att Stuvsta, Huddinge, Flemingsberg, Tullinge och Tumba får tio tåg i timmen under högtrafiken. Även i mellantrafiken på vardagarna blir det en ökning, från fyra till sex tåg per timme till Tumba. En avgång på vardagsmorgnar förlängs och startar i Södertälje i stället för Älvsjö vilket skapar en tidigare första förbindelse till Stockholm. I motsatt riktning förlängs en avgång från Älvsjö till Södertälje strax efter midnatt vilket innebär utökad tid med 15- minuterstrafik alla kvällar i veckan.

Mälarbanan
Trafiken på Mälarbanan anpassas för att möjliggöra förbigångar för regionaltåg vilket påverkar avgångstiderna. Det kommer att tillkomma fler avgångar till och från Kallhäll. En ny avgång till Kungsängen strax före midnatt innebär utökad tid med 15-minuterstrafik alla kvällar i veckan.

Ostkustbanan
Trafiken på Ostkustbanan får justerade avtågstider med samma utbud.

Nynäsbanan
Trafiken på Nynäsbanan får justerade avgångstider och det blir åter normala vändningar av tåg i Västerhaninge vilket innebär en återgång till ordinarie trafikering med 30- minuterstrafik i Tungelsta. Snabbtågen till och från Nynäshamn, linje 42X och 43X, kommer att göra uppehåll i Krigslida vilket förkortar restiden därifrån. Ytterligare en avgång från Västerhaninge mot Stockholm sätts in vid 23-tiden alla kvällar i veckan, vilket förlänger tiden med 15-minuterstrafik.

Gnestalinjen
Trafiken på Gnestalinjen planeras med övrig tågtrafik på sträckan Järna-Gnesta vilket innebär justerade avgångstider och en något oregelbunden turtäthet under vissa tider. Trafiken utökas till timmestrafik på lördagar och söndagar mellan ca kl. 9-20. Det blir även en ny avgång från Södertälje centrum på vardagsmorgnar vilket skapar en tidigare första förbindelse till Södertälje syd och Gnesta på morgonen.

LOKALBANOR

Spårväg City
Sedan öppnande av ny ändhållplats T-centralen i september 2018 har resandet på banan ökat kraftigt, i synnerhet på sträckan T-centralen – Skansen. I syfte att säkerställa en driftsäker trafik – då ombyggnation av depå och utbyte till ny, modernare fordonsflotta genomförs – kommer trafikutbudet att omfördelas utifrån efterfrågan; fler avgångar på den högt belastade sträckan T-centralen – Skansen samt något glesare turtäthet på sträckan Skansen – Waldemarsudde.

Roslagsbanan
Upprustningsarbete samt utbyggnad av dubbelspår kommer att pågå på Kårstagrenen under 2020 vilket medför att trafiken mellan Täby kyrkby och Kårsta ersättas med buss under perioden 9 april – 8 november. Utöver det kommer upprustningsarbeten under påsken, 9 april – 13 april, medföra att trafiken på hela Roslagsbanan ersätts med buss.

Lidingöbanan
Under trafikåret kommer fordonsflottan att utökas med två nya fordon, vilka möjliggör utökning av trafikutbudet hösten 2020.

Tvärbanan
Arbetet med förlängning av banan till Kista medför att endast ett av två spår kan användas på sträckan Johannesfred – Karlsbodavägen till och med kvartal 3 år 2020, med risk för störningar och förlängda restider för trafiken som passerar arbetsområdet. Någon gång under kvartal 4 år 2020 planeras för en partiell öppning av Kistagrenen till Bromma flygplats. Arbete pågår för att så fort det är möjligt förtäta trafiken på den del av banan som ej omfattas av enkelspårsdriften, till att börja med under rusningstrafik. Nuvarande efterfrågan kräver åtminstone 6-minuterstrafik under rusning. Under sommaren kommer olika partiella avstängningar ske i tid och rum till följd av uppdateringar av mjukvara i ställverken, störst påverkan blir det på sträckan Johannesfred – Solna station.

Saltsjöbanan
Inga trafikförändringar planerade.

Nockebybanan
Inga trafikförändringar planerade.

SJÖTRAFIKEN

Linje 28 Furusund – Gräskö – Rödlöga
Effektiviseringar med fler z-turer, (omvänd körning) vilket medför att resenär inte behöver boka påstigning till Gräskö. Furusunds brygga stängd intill juni 2020 och resenärer hänvisas till Köpmanholm på Yxlan.

Linje 36 Åsättra – Norra Ingmarsö – Husarö
Permanent utökning av trafik på söndagar, med en tur i vardera riktningen.

Linje 9 Stockholm – Vaxholm – Fåglarö – Ljusterö
Trafiken fortsätter med utökning 2020 likt 2019.

Linje 4 Vaxholm - Norra Tynningö – Ramsö – Rindö
Ny möjlighet för resenär att resa mellan Vaxholm och Gustavsberg via Tynningö– iom ny busslinjedragning

Linje 80 Nybroplan – Nacka Strand – Ropsten – Tranholmen – Storholmen– Lidingö
Linjen får utökad linejsträckning och turtäthet från 1 jan 2020 då nytt avtal träder i kraft. Linjen förlängs från Frihamnen till Ropsten för koppling till tunnelbana. Vissa avgångar fortsätter från Ropsten till Tranholmen och Storholmen och ersätter linje 81.

Linje 81 Ropsten – Tranholmen – Storholmen
Linjen läggs ner vid årsskiftet 2019/20 och ersätts av Linje 80.

Linje 2 Stockholm – Vaxholm
Nyckelviken, bryggan kommer inte att byggas om till standard för Waxholmsbåtar och därmed inte att trafikeras.

Linje 80 Nybroplan – Nacka Strand – Ropsten – Tranholmen – Storholmen– Lidingö
Linjen får utökad linjesträckning och turtäthet från 1 jan 2020 då nytt avtal träder i kraft. Linjen förlängs från Frihamnen till Ropsten för koppling till tunnelbana. Vissa avgångar fortsätter från Ropsten till Tranholmen och Storholmen och ersätter linje 81.

Linje 89 Klara Mälarstrand – Tappström
Möjlig förlängning av normaltidtabell, 2 veckor i början av sommaren och 2 veckor i slutet av sommaren. Arbetet med att undersöka möjligheter att angöra Gamla Stan tunnelbana fortsätter.

Linje 14 Stockholm/Sollenkroka – Möja
Förändringar i form av byte av båt i Sollenkroka för resenär som reser Stockholm – Möja. Anpassningar i form av färre anlöp till Långviks brygga på Möja görs på grund av rådande förhållanden i form av trängsel och synpunkter från omgivningen vid bryggan.

Linje 17 Stavsnäs – Nämdö – Saltsjöbaden
Trafik till Björkviks brygga återupptas inte och trafiken har utökats till Stavsnäs för att kompensera Björkvik. Ytterligare förbättringar utreds.

Linje 18 Stockholm – Dalarö
Tollare brygga är klar för trafik förutsatt att länsor mm avlägsnas.

Linje 19 Dalarö – Ornö utsida – (Huvudskär)
Trafiken till Huvudskär fortsätter under 2020.

Linje 21 Årsta – Utö
Utökning av trafik vintertid har genomförts och fortsätter 2020.
 

Samtliga förändringar i busstrafiken hittar du här.

Visa merVisa mindre