Här är rulltrappan som hånas på Twitter

Det är inte bara rulltrappan som behöver åtgärdas. Flera Spångabor är missnöjda med såväl stationsbyggnad som bussterminal.

  • Publicerad 11:55, 8 mar 2016

Spånga stations rulltrappa byttes ut för flera miljoner kronor.

Ändå stod den still 33 gånger förra året – och senaste stoppet har varat i två veckor. SL vet inte när de kan laga den.

– Vi väntar på reservdelar och har ingen prognos på när den kan rulla igen, säger Lovisa Åbom på SL:s presstjänst.

Under många år var det stora problem med rulltrappan och hissen vid Spånga station. Under 2012 och 2013 byttes rulltrappan ut och trapphuset renoverades. Därefter installerades en ny hiss och ett nytt hisschakt. Slutnotan för arbetena landade på drygt 20 miljoner kronor.

Sedan dess har rulltrappan fungerat bättre, men har fortfarande problem. Flera pendeltågsresenärer har som stående inslag att twittra mer eller mindre hånfullt om rulltrappan i Spånga. Den 11 januari skrev Andrea Olsson ”När har det nånsin inte varit nödstopp i Spånga stations rulltrappa?”.

Två veckor senare skriver twittraren Sir Fredrik ”Rulltrappan i Spånga fungerar OCH det är fredag, inte ofta man får uppleva dessa ögonblick.”

Kim Esbjörnsson twittrar den 8 februari: ”Och rulltrappan i Spånga funkar. Haha vilkeen jäävla måndag.”

Jonas Ericsson bor i Sundbyberg, arbetar i Kälvesta och tar pendeln till Spånga. Han har också den krånglande rulltrappan som stående inslag på twitter.

– Efter renoveringen av rulltrappan trodde man ju att den skulle bli bättre, men så har det inte blivit, säger han.

– Jag använder rulltrappan av bekvämlighetsskäl för jag har inga problem att gå, men jag jobbar i butik och när man har stått i nio timmar på jobbet är det ganska skönt när rulltrappan fungerar, säger han.

Det senaste stoppet har varat i två veckor och beror enligt SL:s presstjänst på brist på reservdelar.

– Rulltrappor är ofta specialanpassade och därför är reservdelarna inga ”plocka-ner-från-hyllan-produkter”. Vi väntar på reservdelar och har tyvärr ingen prognos på när rulltrappan kan gå igen, säger Lisa Åbom på SL.

Enligt SL:s egen statistik stod rulltrappan still 33 gånger förra året.

– Men jag vet inte om den sticker ut som en sämre rulltrappa jämfört med andra, säger Lovisa Åbom.

Upprustning av stationen lär dröja

När Trafikverket förra hösten hade samråd om bygget av Mälarbanan framförde flera personer önskemål om en ombyggnad av området. Många vill ha en nordlig entré och en ny bussterminal.

Spångabon Marianne Wiman är en av många som vill se en upprustning av stationsområdet. Hon vill bland annat ha en förbindelse till tåget från båda hållen av perrongen, ett tak över bron upp till spärrarna och att busstationen byggs inomhus.

– Jag skulle vilja ha något liknande som den som finns i Jakobsberg, säger hon.

Men åtgärderna verkar dröja. Enligt Olle Castelius, pressansvarig på stadsbyggnadskontoret, har Stockholms stad och SL ambitionen att så småningom bygga om bussterminalen. Ombyggnaden får dock vänta tills Mälarbanan förbi Spånga är klar.

Och Trafikverket har inga planer på att bygga om stationen när Mälarbanan anläggs.

– Vi kommer att bygga en helt ny plattform, bygga om cykelvägen invid spåren och sätta upp ett bullerplank. Men själva stationsbyggnaden rör vi inte, säger Elis Cedergren, Trafikverkets biträdande projektledare för Mälarbanan.