Taxa. 3 kronor per kWh kommer det att kosta för att parkera vid de nya laddstolparna i Rönninge. Foto: Privat

Här är prislappen för att ladda bilen

På Salems kommunfullmäktige har man beslutat att ta ut en avgift för parkering vid vid kommunens laddstolpar i Rönninge.

  • Publicerad 08:22, 10 maj 2021

Priset kommer vara 3 kr/kWh.

Stolparna står vid infartsparkeringen till Rönninge centrum, och efter diskussioner med grannkommunerna om hur de lagt upp avgiften för sina laddstolpar, landade man i att 3 kr/kWh är den kostnad som är vanligast bland kommunerna.

Det ska även vara tillräckligt för att täcka kommunens direkta elkostnad samt underhåll av stolpen.