Grimsta IP ska utvecklas. Foto: Paul Mohlin

Här är planen för Hässelby-Vällingby

Grimsta IP ska bli en viktig mötesplats med fler attraktioner, Maltesholmsvägen blir stadsgata och Nälstastråket får bostäder. Det är några av stadens visioner för västerort.

  • Publicerad 15:49, 21 okt 2016

I förslaget till ny översiktsplan finns flera visioner för västerort.
En av punkterna är att Grimsta idrottsplats ska utvecklas till en viktig mötesplats i västerort med flera nya attraktioner.

– Grimsta IP har ett jätte fint läge invid naturreservatet och skulle kunna utvecklas genom fler idrottsaktiviteter som kan locka fler besökare från Vällingby-Hässelby och från andra stadsdelar, säger Fredrik Jensen, en av stadens områdesstrateger.

Det är idrottsförvaltningen som ska undersöka vilka typer av idrottsaktiviteter som skulle kunna vara lämpliga att anordna vid Grimsta idrottsplats.

Maltesholmsvägen i Hässelby finns också med på listan över förändringsområden. Vägen ska bli en stadsgata kantad med både nya bostäder och nya verksamhetslokaler.

– Det handlar om förtätning längs delar av Maltesholmsvägen, främst sträckan mellan Hässelby Gårds centrum och Melongatan, säger Fredrik Jensen.

Visionen är att Hässelby gårds centrum ska kompletteras med fler bostäder, vilket kommer att utöka underlaget för mer lokal service.

Det finns också planer på att bygga bostäder i Nälsta. Det är i den nordvästra delen av Nälstastråket som det finns möjlighet till stadsutveckling, enligt översiktsplanen. Särskilt aktuellt är det att se över potentialen för bostadsbyggande här när kraftledningen monteras ner.

– Möjligheterna att komplettera med flerbostadshus längs Vinstavägen ska undersökas. I övrigt kan det handla om lägre bebyggelse i form mindre flerbostadshus eller radhus. Detaljplaneringen har inte påbörjats, säger Fredrik Jensen.

Grönområdet kan då även utvecklas till ett ännu mer attraktivt rekreationsområden, som också skulle stärka sambandet mellan Nälsta och Vällingby, enligt planen.

Ett annat exempel på hur staden vill bygga ihop stadsdelar och områden för att binda ihop staden bättre är planerna på att bygga fler bostäder längs Bergslagsvägen.

Fakta

Vad händer nu?

10 nov-10 jan: Planen går ut på samråd. Stadsbyggnadskontoret åker runt med planen till alla stadsdelar för att ta in synpunkter från allmänheten. Då har allmänheten möjlighet att träffa översiktsplanerare och andra ansvariga för att diskutera planen.

2017: En ny plan presenteras där man tagit hänsyn till synpunkterna.

Tidigt 2018: Översiktsplanen spikas av fullmäktige.

Här presenteras förslaget till ny översiktsplan för allmänheten:

Tensta torg, 10-11 november

Kista galleria, 12-13 november

Brommaplan, 14-15 november

Älvsjö torg, 16-17 november

Skärholmens centrum, 18-19 november

Vasaparken, 20 november

Västermalmsgallerian, 21-22 november

Gullmarsplan, 23-24 november

Fältöversten, 25-26 november

Norrmalmstorg, 27-28 november

Bagarmossen, 29-30 november

Liljeholmstorgets galleria, 1-2 december

Medborgarplatsen, 2-3 december

Vällingby torg, 4-5 december

Farsta centrum, 6-7 december

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre