Här ser vi entrésidan av den tänkta skolan från Finnstarondellen. Kommer man från Bro centrum är det alltså gavelfasaderna man möter. Framför byggnaden återfinns skoltorget, här planeras plats för samling och cykelparkering. Foto: Visbyark / Topia landskapsarkitekter

Här är planen för en ny skola i Bro

Vid samhällsbyggnadsutskottets möte den 17 mars så togs beslut om att skicka ut planerna för en ny skola i Bro på samråd. Nu har du chans att tycka till om en stor förändring för alla Brobor – allra främst för ortens barn och unga.

  • Publicerad 14:41, 26 mar 2021

För ett år sedan så mötte Mitt i alliansens företrädare på den aktuella marken för att höra mer om planerna på att flytta ut Broskolan till nya lokaler – bort från centrum.

– Nu har vi säkrat den fastigheten där den här utvecklingen kan ske, och då kan vi börja omdaningen av Bro på riktigt. I stället för att fortsätta att måla om fasaderna så kan vi skapa en bestående förändring för Bro, sa kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) då.

Nya Broskolan kommer kräva flera bullervallar

Tanken är att det här ska bli en skola för elever i årskurs f-9. Inledningsvis ska man ha plats för 500 elever, men det ska finnas möjlighet att bygga ut skolan så att kommunen kan ha plats för 1000 elever på sikt. I planerna finns även en idrottssal och en ordentlig skolgård som ska svara upp mot de riktlinjer som ställs på barns utomhusmiljö.

Området som skolan ska förverkligas inom är Kockbacka gärde, det obebyggda området söder om Enköpingsvägen intill Finnstarondellen.

Samtidigt planeras för en ny rondell vid korsningen mellan Ginnlögs väg och Stationsvägen. I väst vill kommunen bygga bostäder och i öst ska en dagvattenpark anläggas.

För ganska precis ett år sedan blev planerna för en ny Broskola kända. Då mötte Mitt i allianspartierna i Upplands-Bro på platsen som nu detaljplanerats. Foto: Niklas Loman

En bro för gång- och cykeltrafikanter placeras över järnvägen längs med Ginnlögs väg. På så vis kan man skapa en kortare och rakare väg mellan skolan och Bro IP, och inte minst till kommande bostäder på andra sidan järnvägen. Förslaget som nu är möjligt att tycka till om behandlar även flera gång- och cykelvägskopplingar till övriga Bro.

Men vad är det då för typ av skolbyggnad man har för avsikt att bygga? Skolan är tänkt att bli två till tre våningar hög. Kommunen beskriver att byggnaden bryts upp i flera volymer genom att skapa ”förskjutna byggnadskroppar med sadeltak”, syftet här är att få en småskalig utformning på det hela. Tidigare nämnda bostäder är tänkta att bli radhus som är två våningar höga och även dessa ska förses med sadeltak.

Dagvattenparken ska rena vatten från östra delarna av Bro. Här vill även man bygga gångvägar så att det blir en naturlig plats för rekreation.

– Det här är en del av vårt övergripande arbete för ett tryggare Bro. För Broskolans del är syftet att skapa en mer integrerad skolmiljö, vi tror att placeringen är bra för att få elever från olika delar av Bro att söka sig dit. En skola och ett samhälle som är integrerat och går ihop ökar förståelsen mellan människor och det är värdefullt för alla. Skolan ska även fortsättningsvis vara kommunal, säger Fredrik Kjos (M), i en kommentar.

Nya Broskolan

I dagsläget finns inget beslut om hur upptagningsområdet för den nya skolan ska se ut. Men alliansen har för avsikt att inom några år flytta Broskolans verksamhet till de nya lokalerna.

Då beslutet om samråd togs lade S en anteckning till protokollet som gällde avsaknaden av helhet. Partiet pekar på att kommande beslut gällande skolans storlek i koppling till behov bör fattas i samråd med utbildningsnämnden. Där utreds nämligen en framtida skolstruktur för Bro och hänsyn bör därför tas till slutsatser i detta arbete.

Samrådstiden för skolplanerna pågår 29 mars - 29 april.

Via kommunens webbplats får du veta mer om hur du kan lämna dina synpunkter och tycka till om planerna.

Visa merVisa mindre

Kommunen förbereder utförsäljning av gruppbostäder

Tjänsteskrivelse avslöjar plan – politiker belagda med sekretess. Kommunen förbereder att sälja ut fem av sina tio gruppbostäder. Det här kan Mitt i avslöja efter att ha tagit del av en tjänsteskrivelse som kommer presenteras för socialnämndens ledamöter under...onsdag 22/9 18:06

SD tar mandat i Kungsängen

Så gick valet till kyrkofullmäktige. Kyrkovalet är över. Sverigedemokraterna fick tre mandat då de ställde upp första gången i Kungsängen-Västra Ryds församling.måndag 20/9 17:51