Mellanstadium. Så här är mellanstadiebyggnaden och idrottshallen tänkt att se ut, samt delar av skolgården. Foto: Stadion Arkitekter

Här är planen för Brommas "nya" grundskola

Bromma växer och efterfrågan på skolplatser blir allt större. Nu ska Nya Elementars tillfälliga paviljonger ersättas med permanenta lokaler.

  • Publicerad 12:02, 3 dec 2020

Allt kommer inte att byggas samtidigt.

Under året har stadsbyggnadskontoret filat på en detaljplan för en utbyggnad av skolan. Förslaget innebär att matsalen byggs ut, men även att särskolan får en tillbyggnad i den sydvästra delen av området, tillsammans med nya slöjd- och musiksalar.

I planerna ingår att bygga en ny idrottshall, som ska kunna hyras ut till allmänheten. Tanken är att mellanstadiet och idrottshallen som byggs sammanlänkat ska placeras på östra delen av skolgården.

Martin Forsberg, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret, säger att om det inte sker några överklaganden kan detaljplanen vinna laga kraft nästa år. Men det dröjer tills allt kan stå färdigt.

– Byggaktören Sisabs första behov just nu matsalen. De andra delarna kommer sedan att byggas ut succesivt, så allt kommer inte att byggas samtidigt, säger han.

Mindre skolgårdsyta

På grund av den nya idrottshallen kommer skolgården att bli mindre. Varje elev kommer få en friyta på 9,3 kvadratmeter. Enligt facktidningen Läraren var skolgårdsytan för stockholmseleverna i snitt 14,9 kvadratmeter läsåret 2016/2017, medan Boverket i sin tur rekommenderar 30 kvadratmeter per elev.

– Det är en utmaning i hela Stockholms stad med begränsade ytor, och såklart vill vi att barnen ska få en bra yta. Men vi försöker fokusera på kvaliteten. Här har man en viss närhet till naturreservatet som kan fylla en kompletterande funktion, säger Martin Forsberg.

Prio. Först ut att byggas ut är matsalen, som just nu är trång. Framför tillbyggnaden planeras nya cykelparkeringar. Foto: Stadion Arkitekter

Längs idrottshallen planeras ett nytt gångstråk mot Kyrksjölötens naturreservat, för att obehöriga inte ska gena över skolgården. Foto: Stadion Arkitekter

Skolgården kommer att delas in i tre delar där en del är för lågstadiet, och en till mellanstadiet respektive högstadiet. Det innebär att det i den norra delen blir fler gungor, en mindre bollplan och parkourpark. I mittersta delen blir det en konstgräsplan och karuseller, och den södra delen får en ny basketplan och fler öppna ytor.

Flera träd ska planteras runtomkring skolgården, och cirka 600 nya cykelparkeringsplatser ska placeras ut.

Fram till den 18 januari kan Brommaborna tycka till om förslaget via stadens bygg- och plantjänst. Detaljplanen går även att se i entrén till Åkeshovshallen.

Elever evakueras

För att vissa delar av skolan ska kunna byggas ut krävs det att skolans elever delvis evakueras till en tillfällig evakueringsskola som ska byggas intill Råckstarondellen.

Evakueringen beräknas dock dra igång först runt år 2027.

Totalt förväntas utbyggnaden av Nya Elementar kosta 230 miljoner kronor.

Visa merVisa mindre