Vision. Konceptbild på hur den nya bebyggelsen kan komma att se ut vid Smedshagsvägen. Foto: Strategisk Arkitektur

Här är planen för 600 nya bostäder i Smedshagen

Snart kan antalet bostäder i Smedshagen nära på dubblas. Nu ligger stadens förslag på tillskottet ute på samråd och det är dags för allmänheten tycka till.

  • Publicerad 11:51, 26 jun 2020

Ett stenkast från Åkermyntan, inkilat runt lägenhetshusen vid Smedshagsvägen och Växthusvägen, vill staden bygga 600 nya bostäder och en förskola. Förslaget som nu ligger ute har tagits fram bland annat med hjälp av diskussionsgrupper bestående av boende och intresserade i området.

– Det gjorde vi för att i ett tidigt skede ta reda på vad människor i området hade för tankar om hur de vill att platsen ska utvecklas, säger Alexander Hansson-Göl, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Det folk uppskattade mest var den bilfria och barnvänliga miljön och grönskan.

– Vi har försökt ta till vara på det och i största möjliga mån undvika att dra fram nya gator.

Området förtätas

Husen föreslås till största delen byggas på mark som redan är bebyggd – på parkeringar och bostadsgårdar runt och mellan de befintliga husen.

Växthusvägen planeras att kantas av nya hus, där det i framtiden kommer att finnas utrymme för butiker som kan skapa lite centrumkänsla, menar Alexander Hansson-Göl.

Det som föreslås är flerbostadshus om två till åtta våningar, samt radhus.

För att ge plats åt den nya förskolan kan lekparken och skateparken behöva flyttas. Lekparken förväntas vara kvar, men däremot har skateparken ingen plats i den föreslagna planen.

Tidsplan

Samråd pågår fram till 17 augusti 2020. Förslaget visas upp i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. På grund av coronaviruset kommer inget samrådsmöte att hållas.

Granskning: januari 2021

Antagande: maj 2021

Planerad byggstart: tidigast 2021

Visa merVisa mindre