En illustration över hur det kan se ut vid stationen och Römossevägen. Foto: Sweco arkitekter

Här är nya planerna för Tullinge centrum

Idag presenterade Botkyrkas styrande majoritet en plan för Tullinge centrum - och de innehåller flera nyheter.

  • Publicerad 15:32, 14 feb 2019

2017 kom förslaget om att ta ett nytt helhetsgrepp för att utveckla stadskärnan. Senare bjöds medborgare in till dialog om en ny detaljplan.

– Nu har majoritetens förslag blivit klar. I mars fram till april hålls samråd med medborgarna, säger Johannes Svensson, politisk sekreterare för (S) i Botkyrka.

Det är framför allt tre delar som är centrala.

Tullinge station föreslås få två nya perronger och en ny undergång på andra sidan från den nuvarande uppgången.

Bostäder för unga och äldre

Centrum får ett helhetsgrepp, med ambitioner om grönare områden, torg och bibliotek.

Och nya bostäder där framför allt unga och äldre ska prioriteras.

– Nu går vi vidare med nya centrala Tullinge som kommer ge Tullingeborna en bättre och mer modern centrumkärna med ny service, en ny pendeltågsstation, grönområden och fler bostäder för både unga och äldre. Det är en del av utvecklingen av nya Botkyrka och jag ser fram emot de boendes tankar om förslaget, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i ett pressmeddelande.

Inga bostäder i skogen

Under dialogen med invånarna var många kritiska till planerna på bostäder i Tullinge skog. De har nu strukits. Istället blir det bostäder nära centrum och i anslutning till kollektivtrafik. Exakt hur många bostäder det väntas bli är ännu inte klart.

Ny detaljplan. Så här ser förslaget ut för torgområdet. Foto: Sweco arkitekter

Den politiska majoriteten - S, MP, L, C och KD - skriver i pressmeddelandet att centrum ska få en modernare karaktär: "Tullinge station är ett långt misslyckande. Vi vill att det ska byggas nya perronger så man kan gå på var som helst. Vi vill också att det byggs en ny passage över spåret. Detta är landstingets ansvar, därför kommer kommunen driva på att landstinget utvecklar stationen."

Förutom utveckling av centrumområdet ska även trafiksituationen förbättras:

"En mycket viktig del i utvecklingen av Tullinge centrum är förbifart Tullinge. Redan idag är trafiken tung genom Tullinge och därför är förbifart Tullinge en viktig förutsättning när förtätningen ska genomföras. Med detta som utgångspunkt kommer kommunen att driva skarpa förhandlingar med Trafikverket."

Samråd för förslaget hålls mellan den 4 mars och 8 april. Invånare kan ta del av förslaget under den här perioden på kommunhuset, plan 2, eller medborgarcentrum i Tullinge.

Centrala Tullinge från programförslaget. Foto: Sweco arkitekter