Nya höghus i Marievik eller Tantobadet fullt av sol även i augusti. Bilden är ett montage. Foto: Arkitektbyrån Search/Malin Lööf

Här är nya höghusen som kan ta bort solen från Tantobadet

Byggherren JM:s uppseendeväckande planer för Marieviks udde sätter igång en ny typ av intressekonflikt. En solig badplats står mot nya höghus med fantastisk utsikt.

  • Publicerad 05:30, 16 dec 2015

Sju höghus varav det högsta på 38 våningar. Upp mot 1 000 bostäder och ett stort antal kontor och butiks-lokaler.

Byggföretaget JM har högtflygande planer för Marieviks udde på Liljeholmen.

Enligt det förslag som nu är ute på samråd ska den nuvarande bebyggelsen jämnas med marken för att ersättas med de här helt nya husen.

Planerna är kontroversiella av flera anledningar. Redan i anslaget till planbeskrivningen står att bygget medför stora förändringar både vad gäller stadsbild och silhuett.

Sabbar solbadet

Dessutom kommer de höga husen skugga inte bara närområdet Liljeholmen utan även Södermalms mest populära badplats: Tantobadet.

En solig dag i mitten av augusti väntas skugga falla över badplatsen mellan klockan 17 och 19, en tid då ett stort antal stockholmare söker sig till badet efter skola, jobb och förskola.

Enligt de solstudier som gjorts för det planerade bygget kommer skuggorna täcka en växande del av badet ju senare hösten lider.

Södermalms stadsdelsförvaltning är en av de remissinstanser som före den sista januari ska lämna in synpunkter på bygget.

Vill inte uttala sig

Parkchefen Kenneth Kempendahl är högst medveten om skuggproblematiken men vill inte uttala sig i ärendet innan ärendet behandlats i stadsdelsnämnden.

Att skugglinjerna skulle märkas av många står utom tvivel.

– Är det bra väder som det var för två somrar sedan rör sig mellan 30 000 och 40 000 längs Årstaviken varje dag. Det är 10-12 personer per minut som passerar badet, säger Kenneth Kempendahl.

Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle vid KTH har redan uttryckt sig kritiskt mot JM:s Marieviks-planer på grund av dess brister när det gäller att skapa levande stadsmiljöer. Att höghusen dessutom skuggar ett av innerstans mest uppskattade bad gör inte saken bättre.

Samtidigt manar han alla Södermalmsbor och andra stockholmare som kommer att tycka till om bygget under den nu pågående samrådstiden att inte bara slänga in protester och krav på att inget ska byggas där överhuvudtaget.

– Allt byggande är inte dåligt för grannar och liknande. Man kan bygga det så att din närmiljö blir bättre än den är idag och Stockholm har ett jättelikt behov av nya bostäder, säger han.

Var konstruktiv

Alexander Ståhle hoppas att samrådet ska leda till att det ställs krav på byggherren att göra något bättre än det förslag som nu ligger på bordet.

– Det man borde göra i Marievik är att göra om Södertäljevägen till en stadsgata. Den som är engagerad borde rikta in sig på att få byggherren att skapa mer liv i stadsdelen och inte förstöra Tantobadet, säger Alexander Ståhle.

Företrädare för JM har fått tillfälle att uttala sig men inte återkommit.

Foto: Stockholms stad/Marievik, solstudier 2015-11-09

Så faller skuggan

Exemplet visar 15 augusti klockan 18.

Foto: Stockholms stad/Marievik, solstudier 2015-11-09

Så faller skuggan

Exemplet visar 1 september klockan 18.

Öppet hus i januari

Den 12 januari kommer stadsbyggnadskontoret att ha öppet hus för att prata om förslaget, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, klockan 17–19.

Förslaget går att läsa i helhet på insynsbk.stockholm.se

Samrådet pågår till 29 januari.

Visa merVisa mindre