Förslaget för Masthamnen från Ettelva Arkitekter Foto: Ettelva Arkitekter

Här är nya förslaget för Masthamnen

350 bostäder, lokaler för kafé och restauranger. Nu har ett nytt förslag för Masthamnen presenterats. Och exploatering av området finns med i de grönblåas budget.

  • Publicerad 10:01, 4 nov 2019

Att bygga bostäder vid Masthamnen, den östligaste delen av Stadsgårdshamnen vid Danvikstull, har varit på förslag flera gånger tidigare genom åren, men inte gått från plan till handling.

S-toppen öppnar för nya bostäder i Masthamnen på Södermalm

Men i budgeten för 2020 kommer staden ta nya tag för området. I alla fall ska exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholms Hamn AB kolla om det är möjligt med exploatering av området. Enligt ordern i budgeten ska det ske "med en tydlig koppling till existerande maritim miljö och kvarteret Persikan på Södermalm och samtidigt möjliggöra fortsatt färje- och kryssningsverksamhet".

Trista Masthamnen på Södermalm görs om av KTH-studenter

Samtidigt har nu arkitektfirman Ettelva Arkitekter tagit fram ett nytt förslag för platsen.

350 nya bostäder, där husen ska påminna om gamla hamnmagasin på pålar. De ska även vara byggda enligt Hamburgs modell så att det går att stänga de nedersta våningarna vid en möjlig havshöjning. Dessutom ingår cirka 500 kvadratmeter lokaler för kafé, restaurang och andra verksamheter i förslaget. "Byggnadsvolymerna ligger i en solfjädersform frikopplade från berget och trappas upp i höjd mot Saltsjökvarn. Detta ger alla bostäder maximalt med kvällssol", skriver arkitektfirman om förslaget.

– Vi vill visa på möjligheten att bygga i en stockholmsk skala samtidigt som man ger staden fler stråk och verksamheter vid vattnet, säger Cecilia Hörngren, arkitekt på ETTELVA i ett uttalande.