Här är kvinnors löner högre än männens

Lokaltidningen Mitt i har granskat lönerna i kommunhuset. Resultat: hyfsat jämställt. Men många kvinnor tvingas jobba deltid och flertalet chefspositioner innehas av män.

  • Publicerad 18:47, 9 mar 2014

Snittlönen för alla kvinnor som är anställda av Järfälla kommun är 30 697 kronor i månaden. Männen tjänar i snitt 30 295 kronor per månad, enligt kommunens senaste lönekartläggning.

Det verkar alltså som att kommunens löner generellt är hyfsat jämställda, kvinnorna tjänar till och med något mer.

Birgitta Orbert, löne- och förhandlingschef, menar att kommuner är bra på jämställdhet.

– Kommunerna är den mest jämställda arbetssektorn i samhället enligt SCB, säger hon.

Susanne Johansson, ordförande i fackförbundet Kommunal i Järfälla, delar Birgitta Orberts analys.

– Jag fick lönekartläggningen för ett par veckor sedan men har inte hunnit titta djupare på den än. Men i stort sett håller jag med Birgitta om att lönerna i Järfälla är hyfsat jämställda.

Tittar man på lönefördelningen yrke för yrke inom kommunen tjänar kvinnorna dessutom mer än männen i flera grupper. Till exempel tjänar kvinnliga gymnasielärare generellt något mer än sina manliga kolleger.

Vad gäller kvinnliga ekonomiska handläggare tjänar de däremot bara 91 procent av vad männen tjänar.

– En orsak till att det finns skillnader är att män i högre utsträckning än kvinnor har chefsbefattningar, säger Birgitta Orbert.

Att det finns fler manliga chefer än kvinnliga är fortfarande ett problem ur jämställdhetssynpunkt. Deltidsanställningar är ett annat.

Susanne Johansson menar att det är övervägande kvinnor som drabbas av arbetstidssänkningar. Hon berättar om ett äldreboende i kommunen där samtliga 26 anställda nyligen fick gå ner i arbetstid. Alla var kvinnor.

– Vi har försökt att lyfta det här med att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet länge nu.

Men det finns mycket kvar att jobba med.

– Det är inte riktigt så än, jag tycker inte att kommunen lever upp till det.

Fakta

Snittlöner kommunanställda