Byte. Ole-Jörgen Persson (M) tar över efter Benjamin Dousa (M) i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd. Annika Rosenberg (M) tar över rodret i Spånga-Tensta. Foto: Stefan Källstigen

Här är Järvas nya högsta politiker

Både Spånga-Tensta och Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnder får från och med årsskiftet nya ordförande. I Rinkeby-Kista tar Ole-Jörgen Persson (M) över rodret, och hans egen nuvarande plats som ordförande i Spånga-Tensta tas över av Annika Rosenberg (M).

  • Publicerad 10:00, 26 nov 2020

Tidigare i år meddelade Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds ordförande Benjamin Dousa (M) att han avslutar sin politiska karriär för att gå vidare till näringslivet. Nu står det klart att hans efterträdare blir Ole-Jörgen Persson (M), som för närvarande är ordförande i Spånga-Tensta.

– Det öppnade sig ett fönster för min del som var spännande och intressant; möjligheten att leda arbetet i en stadsdel som jag känner mycket väl men mest studerat från utsidan. Det var ett frivilligt val och det känns väldigt roligt, säger Ole-Jörgen Persson.

"Klokt att göra något annat"

Ole-Jörgen Persson har suttit i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd sedan 2004, och varit ordförande sedan 2018. Han är bosatt i Tensta och av många förknippad med området.

– Det är vemodigt att lämna, men förr eller senare är det klokt att göra något annat. Det här är dessutom två stadsdelar som i mångt och mycket är väldigt lika, med samma utmaningar och förutsättningar. Och vi fortsätter ha ett nära samarbete nämnderna emellan.

Hur skulle du beskriva utvecklingen under dina år i nämnden?

– Vi har ett helt annat samarbete i dag mellan stadsdelarna, socialtjänst, civilsamhälle och polis. I stadsdelen finns en alltmer påtaglig Spånga-anda som också berör Tensta, där man ställer upp för varandra och är mer och mer engagerade i vad som händer, säger han och fortsätter:

– Jag vill också lyfta samarbetet mellan föreningar och civilsamhället som blivit exceptionellt i Järva. Under värsta coronakrisen fick vi väldigt bra hjälp att sprida information genom föreningarna. Jag tror att många kan lära sig av Järva där. Men det är också viktigt att påpeka att det är enormt mycket arbete kvar att göra i området.

Ole-Jörgen Persson har suttit i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd sedan 2004. Nu tar han över ordförandeskapet i Rinkeby-Kista. Foto: Stefan Källstigen

Nytt ansikte i Spånga-Tensta

Ole-Jörgen Perssons förflyttning innebär att posten som ordförande i Spånga-Tensta blir ledig. Den fylls av Annika Rosenberg (M), nuvarande ledamot i nämnden. Hon är i grunden ingenjör och har bott i Spånga, Sundby, sedan 1994. Hon beskriver att hon brinner för sitt område.

– Jag älskar Spånga. Jag har alltid varit politiskt intresserad, och engagerad sedan valrörelsen 2014. Jag har en vilja att bidra och förändra, det är det som driver mig.

Vilka är dina visioner för Spånga-Tensta under resterande mandatperiod?

– Jag vill fortsätta det arbete som redan påbörjats och jobba med både stort och smått. Det viktigaste är tryggheten, där vi måste arbeta med att begränsa droghandeln, förbättra läget för kvinnor och barn som ska våga vistas ute när som helst, arbeta med utanförskap. Det är en jätteutmaning, både i Spånga och Tensta.

Hur ska man göra det?

– Jag tror mycket på tidiga insatser. Det måste finnas ett bra samarbete mellan alla instanser och man måste börja med åtgärder redan i förskolan, som att lära ut det svenska språket. Det är också viktigt att våga prata om problemen för att på så sätt kunna attackera dem. Sedan ser jag vikten av det lilla, såsom att området hålls fräsch och rent, utan skadegörelse, har bra belysning med mera. Det får alla att värna mer om sitt område.

Hur vill du vara som ledare?

– Ole-Jörgen har varit väldigt bra på att vara ute bland medborgarna, och så vill jag också vara; synlig, prata med invånare, vara aktiv. Vet man inte vad människor vill kan man inte heller styra på ett bra sätt. Det är viktigt även ur förtroendesynpunkt.

Annika Rosenberg är ny ordförande i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd. Foto: Stefan Källstigen

Skapa lugnare klimat

Häromveckan rapporterade vi om att Vänsterpartiet JO-anmält Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd och Benjamin Dousa, då han öppet gått ut och kritiserat personalen på stadsdelens fritidsgårdar. Stämningen i nämnden har på den senaste tiden beskrivits som hätsk, något Ole-Jörgen Persson hoppas kunna ändra på.

– Vi kommer vara oense om mycket, och det finns politiska skillnader, vilket det så klart ska göra. Jag tror dock att våra medborgare förväntar sig att vi ska ha förmågan att prata med varandra på ett sätt som inte är aktivt konfliktsökande. Min ambition är att dra ner den konfrontativa nivån från båda sidor, och skapa ett samarbetsklimat som fungerar över tid, säger han.

Stadsdelarna har som mål att 2025 inte längre klassas som utsatta områden, kommer ni att klara det?

– Det går sakta framåt, men jag skulle säga att vi är på rätt väg. Det är ett tidskrävande och svårt arbete med processer som som tar tid, men fortsätter vi ha ett nära samarbete stadsdelarna emellan, en fortsatt samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och civilsamhälle, samt jobba både lång- och kortsiktigt så är jag ganska säker på att vi kommer nå dit, säger Ole-Jörgen Persson.

Skiftet av ordförande sker den 1 januari 2021.