Här är Järfällabornas viktigaste valfrågor

Med start på valåret har Mitt i frågat Järfällaborna; Vilken är den viktigaste valfrågan?

  • Publicerad 15:50, 7 jan 2022

Foto: Erik Lejdelin

Jessika Åhlin, 25, Söderhöjden:

– Jag vill se mer personal inom sjukvård, förskolan och inom polisen. Det är otryggt här och jag vill att det ska finnas fler vakter och att de ska få mer hjälp av polisen där det behövs. Jag känner folk som råkat illa ut här. Jag tror att politikerna måste höja polisens löner och att det inte ska vara så svårt att komma in på polisutbildningen.

– Vi måste också få fler barnmorskor för de är väldigt stressade, och fler läkare. Köerna måste kortas för de är för långa. Det finns även för lite personal hos våra äldre.

Foto: Erik Lejdelin

Victor Funcke, 37, Skälby:

– Äldrefrågorna, jag har själv föräldrar som är pensionärer och de får inte ut så mycket. Skolan är såklart viktig också. Tryggheten är också en viktig fråga. Jag bor i Skälby och det är en liten bubbla men det händer mycket skit omkring. Polisen gör ett bra jobb men de har väldigt lite resurser.

Foto: Erik Lejdelin

Peter Bouvin. 62, Viksjö:

– Jag skulle säga tryggheten. Vi har bott här i Viksjö sedan 83 och det är inte lika kul att gå ut på kvällar. Nu hämtar man dem som kommer på besök nere vid pendelstation. Det behövs mer poliser och vakter, eftersom man inte ser dem så ofta. Utöver det skulle jag vilja se en lokal röntgen.

Foto: Erik Lejdelin

Catrin Hellström, 62, Jakobsberg:

– Sjukvården, man får vänta för länge på att träffa en läkare. Och det andra är att man ska känna sig trygg på gator och torg. Jag skulle vilja se tuffare tag, de är så snälla och mesiga tycker jag. Kommunen borde satsa mer på barnen, ungdomsgårdar och att få föräldrar att engagera sig mer.

Foto: Erik Lejdelin

Tommy Andersson, 74, Viksjö:

– Det måste vara kriminaliteten. Det är det viktigaste tycker jag, för det har gått helt överstyr. Jag tror att det har gått så pass lång tid att det är svårt att ta tag i. Man mesade sig nog för mycket i början. Sen är så klart vården, skolan och omsorgen väldigt viktiga frågor.