NÖJD OCH MISSNÖJD. Rasmus Jonlund, (L), ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd kallar årets budget för "generellt positiv". Det är allt annat än vad Arvid Vikman, gruppledare för Socialdemokraterna är. Foto: Per Brandt/Mostphotos/Christoffer Röstlund Jonsson

Här är grönblåas fokus på Kungsholmen

Arbete för att stötta barn och unga på glid och för att bryta äldres isolering och konsekvenserna av pandemin. Det är några fokuspunkter i de grönblåas budget för Kungsholmen kommande år. Men oppositionen sågar budgeten längs fotknölarna.

  • Publicerad 06:15, 1 feb 2021

Vi har väldigt höga ambitioner och jobbar för att uppnå dem.

Nyligen gick Rasmus Jonlund (L), ordförande i stadsdelsnämnden, ut och berättade om en budgetnyhet, att större del av pengakakan till förskolan skulle gå till själva verksamheten.

https://www.mitti.se/nyheter/gronblaa-loftet-mer-pengar-till-forskolebarn-och-pedagoger/repuak!5e57E03VjSqAC0y41aL1Gg/

Det är väl bra, menar oppositionen. Men långt ifrån tillräckligt. I praktiken innebär budgeten med årets uppräkning en besparing på förskolan, enligt Arvid Vikman, gruppledare för Socialdemokraterna på Kungsholmen.

Han sågar hela budgetförslaget och kallar det utan ”politiskt ledarskap och höjda ambitioner”. Han pekar ut förskolan och tryggheten som två exempel där målen inte höjts.

Hans parti hade velat se en mer ”offensiv budget” med trygga anställningar i äldreomsorgen, digitalt stöd för äldre och förskolekuratorer.

– Det är kris i äldreomsorgen och Kungsholmen har fått 20 miljoner kronor från regeringen för att höja kvaliteten, men istället har äldreomsorgen gått med ett lika stort överskott. Pengarna har lagts på hög istället för en ambitionshöjning, säger han.

– Vi kräver att de här pengarna ska ut till äldreomsorgen med en gång, och en plan för hur de ska användas.   

Men Rasmus Jonlund slår tillbaka mot kritiken kring ”pandemipengarna”.

– En del av pengarna går tillbaka, vi kan inte använda dem till vad som helst. Vi har kunnat lägga in en del i resultatfonderna, som vi var tvungna att använda i fjol. I ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge är det bra att ha en buffert.

Även att det snålas på förskolan tillbakavisar han och uppger att de har en väldigt bra förskola och "förmodligen landets högsta förskolepeng".

– Vi har väldigt höga ambitioner och jobbar hårt för att uppnå dem, kontrar Rasmus Jonlund, Vi har en treårsinriktning som förvaltningen jobbar med, sedan är det kanske inte Socialdemokraternas partiprogram vi vill förverkliga..., säger han.

Enligt honom är det en ”generellt positiv” budget.

– Vi lyckas göra viktiga satsningar och prioriteringar inom socialtjänsten kring att stötta barn och unga på glid. Vi satsar på skolsocionom och förstärker ungdomsmottagning. Inom äldreomsorgen handlar det generellt om pandemibekämpning och arbetet mot ensamhet. Det problemet blev ännu större 2020 så det känns viktigt. Dels genom våra äldrekuratorer men också att se till hur vi kan utveckla vår träfflokal Baltzar, säger han.

Fler exempel från budgeten

Stärkt stöd och skydd för den som utsätts för våld i nära relation eller hedersförtryck.

Ytterligare en handläggare anställs för att möta ökat tryck från arbetslösa personer som söker ekonomiskt bistånd i pandemins spår.

130 sommarjobbsplatser för ungdomar

Handlingsplanen för att motverka att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet ska genomföras.

I förskolan ska det vara fokus på att bland annat utveckla leken, både inne och ute, och stadsdelen har inlett samarbete med högskola och universitet.

Inom äldreomsorgen anställs bland annat en sakkunnig inom demens för att handleda och utbilda medarbetare i bemötanden samt ökat fokus på att utveckla mat och måltider samt hygien.

Visa merVisa mindre

Här är grönblåas fokus på Kungsholmen

Arbete för att stötta barn och unga på glid och för att bryta äldres isolering och konsekvenserna av pandemin. Det är några fokuspunkter i de grönblåas budget för Kungsholmen kommande år. Men oppositionen sågar budgeten längs fotknölarna.

Nyligen gick Rasmus Jonlund (L), ordförande i stadsdelsnämnden, ut och berättade om en budgetnyhet, att större del av pengakakan till förskolan skulle gå till själva verksamheten.

Grönblåa löftet: ”Mer pengar till förskolebarn och pedagoger”

Det är väl bra, menar oppositionen. Men långt ifrån tillräckligt. I praktiken innebär budgeten med årets uppräkning en besparing på förskolan, enligt Arvid Vikman, gruppledare för Socialdemokraterna på Kungsholmen.

Han sågar hela budgetförslaget och kallar det utan ”politiskt ledarskap och höjda ambitioner”. Han pekar ut förskolan och tryggheten som två exempel där målen inte höjts.

Hans parti hade velat se en mer ”offensiv budget” med trygga anställningar i äldreomsorgen, digitalt stöd för äldre och förskolekuratorer.

– Det är kris i äldreomsorgen och Kungsholmen har fått 20 miljoner kronor från regeringen för att höja kvaliteten, men istället har äldreomsorgen gått med ett lika stort överskott. Pengarna har lagts på hög istället för en ambitionshöjning, säger han.

– Vi kräver att de här pengarna ska ut till äldreomsorgen med en gång, och en plan för hur de ska användas.   

Men Rasmus Jonlund slår tillbaka mot kritiken kring ”pandemipengarna”.

– En del av pengarna går tillbaka, vi kan inte använda dem till vad som helst. Vi har kunnat lägga in en del i resultatfonderna, som vi var tvungna att använda i fjol. I ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge är det bra att ha en buffert.

Även att det snålas på förskolan tillbakavisar han och uppger att de har en väldigt bra förskola och "förmodligen landets högsta förskolepeng"

– Vi har väldigt höga ambitioner och jobbar för att uppnå dem, kontrar Rasmus Jonlund, Vi har en treårsinriktning som förvaltningen jobbar med, sedan är det kanske inte Socialdemokraternas partiprogram vi vill förverkliga..., säger han.

Enligt honom är det en ”generellt positiv” budget.

– Vi lyckas göra viktiga satsningar och prioriteringar inom socialtjänsten kring att stötta barn och unga på glid. Vi satsar på skolsocionom och förstärker ungdomsmottagning. Inom äldreomsorgen handlar det generellt om pandemibekämpning och allt från att bryta äldres isolering till att se till att äldre inte drabbas av undernäring på grund av att äta i ensamhet*. Det problemet blev ännu större 2020 så det känns viktigt. Dels genom våra äldrekuratorer men också att se till hur vi kan utveckla vår träfflokal Baltzar, säger han.