SOM NY. Flera gator i Salem ska få en make-over. Foto: Albin Tingstedt

Här är gatorna som får ny asfalt

Det finns ett stort behov av underhåll av Salems gång- och cykelbanor, konstaterar kommunen.

  • Publicerad 15:15, 4 jun 2022

Därför har kommunstyrelsen nu fattat ett beslut om ny gatubeläggning i kommunen, efter problem med slitage, sprickbildning, spårbildning, sättningsskador och potthål.

Beläggningsarbete kommer att utföras under maj och juni och följande gator kommer att få ny asfalt: Prästbodavägen, Fruängsvägen, Söderby Torgs allé, Sanatorievägen, Uttringevägen, Salemsvägen och Dånviksvägen.

Totalt kommer arbetet att kosta sex miljoner kronor.