Albin Nika jobbar natt och bor på Henriksdalsringen. När han kommer hem har han ofta svårt att hitta en parkeringsplats. Foto: Stefan Källstigen

Här är gatan i Nacka där flest får p-böter

Nacka drar in miljoner på ­felparkerade bilar. Men de som bor på Henriksdalsringen är inte helt nöjda. Här lappas ­utan jämförelse flest bilar i kommunen.

  • Publicerad 10:51, 30 nov 2016

Albin Nika tycker att det är bra att parkeringsavgifter har införts på Henriksdalsringen, gatan där han bor och där utan jämförelse flest bilar får p-böter i Nacka. Albin Nika tycker samtidigt att de som bor i Henriksdal missgynnas av den hårda parkeringsövervakningen.

Han själv jobbar nätter och brukar ha svårt att hitta en ledig parkering när han kommer hem.

Dessutom är det datumparkering en dag i veckan, tisdagar, vilket gör att han tvingas gå upp på morgonen efter ett nattpass, enbart för att flytta bilen.

– Jag tycker att det är orättvist. Det är lätt att glömma en tisdag.

”Henriksdalsringen borde enkelriktas”

Parkeringsavgifter infördes på flera gator i västra Sickla 1 januari 2015. Avsikten var att få bort fordon som parkerade i västra Sickla och som hindrade busstrafik och som gjorde det svårt för de som bor i området att parkera.

Hittills i år, 2016, har 6 927 parkeringsböter delats ut i västra Sickla. Utan jämförelse störst antal p-böter, 982 parkeringsböter, har delats ut just på Henriksdalsringen.

Albin Nika tycker för sin del att Henriksdalsringen kunde enkelriktas och få tvärställda parkeringsplatser. På så sätt tror han att fler bilar skulle kunna få plats att parkera på den drygt -kilometerlånga gatan runt det stora bostadsområdet.

I dag är Henriksdalsringen dubbelriktad och fordon parkerar jäms med trottoarerna.

– Men hellre skulle jag vilja ha en egen parkeringsplats, säger Albin Nika.

Pabai som jobbar i hemtjänsten, vittnar även han om den hårda parkeringsövervakningen på Henriksdalsringen.

– Jag tycker det är för jäkligt, vi från hemtjänsten har ingenstans att parkera. Jag tycker kanske inte att det ska vara gratis parkering, men det skulle kunna vara dispens för oss från hemtjänsten, tycker Pabai som den här måndagen är på väg till en kund och har lyckats hitta en p-plats.

Trafiken hindrade bussarna

Nacka kommuns avsikt med att införa p-avgift 2015 var att få bort fordon som parkerade i området, trafik som hindrade busstrafik och som gjorde det svårt för de boende att parkera.

– Vi har följt upp. Antalet bilar har minskat, det är fler lediga platser. Det är större omsättning på parkeringsplatser. Boende har lättare att parkerad, som i Henriksdal. Bussar har lättare att komma fram , säger Mikael Ranhagen, enhetschef på trafikenheten i Nacka kommun.

De fordonsägare som avgiften har skrämt bort tror Mikael Ranhagen är dels de som tidigare har infartsparkerat i området, dels de som har stått långtidsparkerade på gatorna.

– Kanske väljer också fler att parkera i garage i stället för som tidigare gratis på gatan, säger Mikael Ranhagen.

Hittills i år har parkeringsavgifter och parkeringsböter i hela kommunen inbringat 8,7 miljoner fördelat på 3,3 i p-avgifter och 5,4 i p-böter.

– Det är i linje med vad vi tänkt, vi hade ingen målsättning om summan, säger Mikael Ranhagen och påpekar att de som sköter övervakningen inte har ersättning för att de delar ut mycket p-böter utan har en fast ersättning.

Fler områden kan få avgifter

Fler områden i Nacka kommun kan få p-avgift, tror Ranhagen:

Ju mer Nacka växer, absolut tror jag att avgifterna kommer att utökas till fler områden.

Vilka områden kan det handla om?

– Vi får titta djupare på det, det handlar om en dialog med politikerna. Det kan handla om områden med en liknande problematik som i västra Sickla.

Läs mer om Nacka:

Här finns julmarknaderna i Nacka och Värmdö

Allt du vill veta om gråväder!

Så kan Nackas t-banestationer se ut