Buss, tvärbana och pendel beräknas nå sitt kapacitetstak. Foto: Mostphotos

Här är flaskhalsarna i framtidens kollektivtrafik

Tunnelbanan klarar det bra, men det blir trångt på pendel, buss och tvärbana när befolkningen växer. Nu utreder Region Stockholms trafiknämnd hur man ska klara kollektivtrafiken fram till 2050.

  • Publicerad 04:55, 16 sep 2020

År 2050 beräknas 3,4 miljoner människor bo i Stockholms län. Och många av dem kommer att åka kollektivt, både till arbete och fritidsaktiviteter, både på tvären och in till stan.

Region Stockholms trafiknämnd har tillsatt utredningen Trafikplan 2050 för att förutse vad som krävs för att möta behoven. Nu avrapporteras delar av utredningen.

Resandet med kollektivtrafik in mot city kommer att öka, till del på grund av trängseln i vägnätet. Där det finns tunnelbana kommer man att klara av ökningen av resenärer, enligt utredarna.

De tvärgående blåbussarna på 170-numren kommer att vara trånga. Illustration: Mitt i Stockholm

Här blir det trångt

Men på pendeltågen spås det bli trångt, trots den utbyggda Citybanan. Likaså förutspås en hårdare belastning på tvärbanan, blåbussarna i innerstan och de tvärgående 170-linjerna. De får ”kapacitetsproblem på långa sträckor med hög ståplatsbeläggning”.

Det här måste göras för att maxa Citybanan

Busslinjerna är svåra att bygga ut, då många redan nu har hög turtäthet och måste trängas med övrig trafik på vägarna, som linjerna från Tyresö och Haninge mot Gullmarsplan, från Värmdö mot Slussen samt från Vaxholm och Norrtälje in mot Tekniska högskolan.

Bussterminaler som kommer nå sitt tak. Illustration: Mitt i Stockholm

Terminaler för små

Det handlar också om att terminaler och hållplatser inte klarar av fler bussar och resenärer i högtrafik. Gullmarsplan, Solna station, Skärholmen, Liljeholmen, Tekniska högskolan, Brommaplan, Högdalen, Farsta, Alvik, Årstaberg och Ropsten beräknas ha nått taket för sin kapacitet.

Även restiderna har studerats, och där konstateras allt för långa restider mellan kommunerna Botkyrka och Haninge, och mellan centrala Stockholm och Tyresö och Vaxholms kommuner.

Här är det problem med restiderna. De är alldeles för långa. Illustration: Mitt i Stockholm.

Sämre tillgång i södra länet

De närmaste åren sker stora investeringar i kollektivtrafiken: nya tunnelbanan till Barkarby, Solna och Nacka, Roslagsbanan in till city, t-bana mellan Älvsjö och Fridhemsplan och Spårväg syd i söderort och Huddinge.

Men tillgången till kollektivtrafik är ojämnt fördelad över regionen. ”De största tillgänglighetsvinsterna av nu fattade beslut tillfaller den norra länshalvan” skriver utredarna.

Vattnet som delar Stockholm – en kamp över århundraden

Fler jobbar hemma

De påpekar också att förändringar, som behovet att resa till arbetet vid vissa tidpunkter eller att överhuvudtaget ha en fysisk arbetsplats, kan förändra efterfrågan på kollektivtrafik. Även kostnader för att köra och äga bil kan förändra behoven.

Delrapporterna i Trafikplan 2050 behandlas i trafiknämnden den 22 september. Därefter finns bara den sista delrapport kvar, som ska ge förslag på hur kollektivtrafiken ska utvecklas de närmaste 30 åren.